COVID-19 vormt een enorme uitdaging voor organisaties wereldwijd. Zij kampen met dringende vragen en onzekerheden. Om hun bedrijfsvoering toch veilig voort te zetten heeft DNV “My Care™ Infectiepreventie” in het leven geroepen. Hiermee helpen we organisaties te begrijpen hoe zij de huidige besmettingsrisico's kunnen verkleinen, beperken en het vertrouwen van belanghebbenden kunnen vergroten. Een aantal organisaties vertelt u hieronder hoe zij dit samen met ons hebben aangepakt. 

Bekijk hier video's over My Care