Verschillen tussen ISO 9001:2008 en ISO 9001:2015

De nieuwe ISO 9001:2015 is gepubliceerd in september 2015.

Contacteer ons:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 03 206 65 30

Meer informatie nodig?

Contacteer ons

De nieuwe versie van 's wereld meest populaire ISO-norm, ISO 9001:2015, is een belangrijke stap voorwaarts met als doel de norm beter te laten aansluiten bij de bestaande praktijken en behoeften van organisaties. De nieuwe versie bevat een aantal opvallende wijzigingen.

Net zoals alle andere nieuwe ISO-normen voor managementsystemen is de ISO 9001 nu afgestemd op de zogenaamde 'high level structure' (HLS). Dit houdt in dat alle nieuwe ISO-normen voor managementsystemen moeten aansluiten bij een set algemene eisen die voor dergelijke systemen gelden. Hierdoor kunnen organisaties deze normen voortaan gemakkelijker implementeren.

ISO 9001: verschillen tussen de nieuwe en de huidige versie

Er zijn een aantal opvallende verschillen tussen de nieuwe versie (ISO 9001:2015) en de huidige versie (ISO 9001:2008):

  • Risicogericht  denken als basis voor het managementsysteem. De nieuwe versie van de norm bevat niet alleen een set algemene eisen, maar daagt organisaties ook uit om hun risico's te analyseren met het oog op de implementatie van een passend kwaliteitsmanagementsysteem.
  • Bredere kijk op risicomanagement en omgaan met kansen door de bedrijfscontext en de behoeften en verwachtingen van stakeholders op systematische wijze in kaart te brengen en te monitoren. Dit biedt betere mogelijkheden om het kwaliteitsmanagementsysteem te verbeteren en de beoogde resultaten te behalen.
  • Meer nadruk op leiderschap en commitment bij het topmanagement om verantwoordelijkheid te nemen voor de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem.
  • Sterkere focus op doelstellingen als drivers voor verbeteringen en de bijbehorende planning die noodzakelijk is om de gestelde doelen te behalen.
  • Clustering en uitbreiding van eisen met betrekking tot benodigde middelen, zo is er meer aandacht voor het onderhouden van kennis (know-how) binnen de organisatie.
  • Uitgebreidere aandacht voor de regievoering over processen, producten en diensten die door externe dienstverleners worden geleverd. Hiermee sluit de norm aan bij de hedendaagse realiteit waarin organisaties opereren in de complexere omgeving van uitbestede processen en toeleveringsketens.
  • Meer nadruk op het plannen en beheersen van veranderingen, waaronder vereiste wijzigingen in processen en noodzakelijke aanpassingen van het managementsysteem.

De ISO 14001:2015 en de toekomstige OHSAS 18001

De nieuwe ISO 14001:2015 voor milieumanagementsystemen (de opvolger van ISO 14001:2004) is op 15 september 2015 gepubliceerd. De publicatie van de nieuwe ISO 45001:2016 voor veiligheids-en welzijnsmanagementsystemen (de vervanger van OHSAS 18001) wordt in september 2016 verwacht. Tegen het einde van 2016 zullen de meest toegepaste normen dus volledig geharmoniseerd zijn op basis van dezelfde 'high level structure' en een set algemene eisen.

Wat kunt u nu al doen om zich voor te bereiden op de overstap?

Kijk hier voor ons stappenplan.

Meer informatie nodig?

Contacteer ons op 03 206 65 30 of via DNV.CertificationBelgium@dnvgl.com.

Direct offerte aanvragen?

Klik hier voor een vrijblijvende offerte.

Contacteer ons:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 03 206 65 30

Meer informatie nodig?

Contacteer ons
De nieuwe ISO 9001

Terug naar de normen

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:DIS

Nieuwe Normen

Terug naar het overzicht

Stappenplan

Ons advies om aan de overstap te beginnen

Opleidingen

Stel een opleidingsplan op voor uw medewerkers

Normen

Alles over de nieuwe normen

GAP Analyse

Controleer in hoeverre uw bedrijf klaar is voor de overstap

Hoe kunnen we u helpen?

Contacteer ons