Overgang naar BRCGS voor verpakkingsmaterialen versie 6

Start op tijd met de voorbereiding van uw audit voor de BRCGS Packaging standaard versie 6, die vanaf februari 2020 van kracht wordt. DNV kan u hierbij helpen!

Carton packaging

Contacteer ons:

Wilt u meer informatie?

Contacteer ons

In augustus 2019 is de BRCGS Global Standard voor verpakkingsmaterialen versie 6 gepubliceerd. BRCGS helpt producenten in de hele toeleveringsketen bij het leveren van veilige verpakkingsmaterialen, het beheren van de productkwaliteit voor het voldoen aan de eisen van klanten en bij het handhaven van de wetgeving.

Er wordt constant nadruk gelegd op managementbetrokkenheid, op een gevaren- en risicoanalyse gebaseerd veiligheidsprogramma en op ondersteuning van de kwaliteitsmanagementsystemen van bedrijven.

De veranderingen zijn bedoeld om de audit te richten op de implementatie van goede manieren van produceren binnen de productiegebieden, terwijl tegelijkertijd de diversiteit binnen de verpakkingsindustrie en de vaardigheden die nodig zijn om deze sector te controleren, worden erkend. 

De belangrijkste wijzigingen in BRCGS Packaging versie 6:

 • Alhoewel de belangrijkste kenmerken van de standaard blijven bestaan (vermindering van de auditlast, erkenning van de diversiteit binnen de sector en bevordering van een grotere transparantie en traceerbaarheid) zijn er een aantal centrale ontwikkelingen:
 • Procesverbetering die wordt gebruikt door kwaliteitsmanagementsystemen bij de controle van gedrukte verpakkingen (5.3) en door een risico- en risicoanalyse.
 • Het blijven waardborgen van de continuïteit in het auditproces wereldwijd. 
 • Het belang van een cultuur van productveiligheid en -kwaliteit in het kader van het verbeteren van de transparantie en samenhang in de hele voedsel supply chain (1.1.2). Dit is vergelijkbaar met wat er in de BRCGS (BRC) standaard versie 8 voor de voedselveiligheid staat.
 • De hygiënevoorschriften die uitsluitend op risico's gebaseerd zijn vereenvoudiging.
 • Invoering van een nieuwe fundamentele voorwaarden – 3.6 corrigerende en preventieve maatregelen – om problemen aan te pakken en het risico dat deze zich voordoen tot een minimum te beperken.
 • Op basis van risico's een microbiologisch milieubewakingsprogramma opzetten (4.8.5) om de bronnen van pathogene of voedsel bedervende organismen in de productiegebieden van verpakkingen op te sporen, zodat maatregelen kunnen worden genomen om de kans op verontreiniging van de verpakking te elimineren.
 • Het onaangekondigde auditprogramma vereenvoudigen. 

Hoe bereid ik mij op de BRCGS voor?

Start zo vroeg mogelijk met de voorbereiding van uw audit, zodat u voldoende tijd heeft om de benodigde wijzigingen goed te plannen en deze in uw managementsysteem op te nemen. Lees hieronder welke stappen u kunt volgen ter voorbereiding:

 • Zorg ervoor dat u de inhoud en eisen van de BRCGS-standaard voor verpakkingsmaterialen versie 6 weet. Als u al gecertificeerd bent, dient u zich richten op de veranderingen in de eisen. Op de werbsite van BRCGS kunt u de relevante informatie en begeleidingsdocumenten vinden. BRCGS Participate (toegangsgegevens vereist). De standaard zelf is gratis te downloaden in de BRCGS Bookshop.
 • Zorg ervoor dat de medewerkers binnen uw organisatie de eisen en belangrijkste veranderingen begrijpen.
 • Wat dient er te gebeuren om aan de nieuwe eisen te voldoen? Stel hiervoor een uitvoeringsplan op, pas de acties toe én zorg ervoor at uw managementsysteem up-to-date is om aan de nieuwe eisen te voldoen. 
 • Ook is het belangrijk om de efficiëntie van de acties te evalueren, bijvoorbeeld door middel van een interne audit. Hierdoor kunt u waar nodig verdere acties vaststellen.
 • Onze auditoren zijn voorbereid en hebben een volledig overzicht van de veranderingen en wat er nodig is voor de overgang van BRCGS-standaard voor verpakkingsmaterialen versie 5 naar versie 6. Wij kunnen u ondersteunen met de nodige training, zodat u zich kunt voorbereiden en kunt beoordelen in hoeverre uw organisatie klaar is voor de overgang, zodat u deze efficiënt kunt voltooien.

Rebranding van BRC naar BRCGS

De naam van de BRC-standaard is gewijzigd in BRCGS. Dit betekent Reputation through Compliance Global Standards. Wij willen u erop attenderen dat o.a. het logo van BRC gewijzigd is, maar het gaat om dezelfde norm.

Contacteer ons:

Wilt u meer informatie?

Contacteer ons

Meer informatie

Naar een veilige en duurzame voedselveiligheidsketen

Download onze flyer

BRCGS Global Standard for Food Safety

Download onze flyer

Global Food Safety Initiatief

Bezoek de GFSI site