Wettelijk kader - asbestinventaris

Zeer binnenkort is het verplicht om over een asbestinventaris te beschikken

In een asbestinventaris staat op welke plaatsen in een woning asbest zit, in welke staat het zich bevindt en hoe het correct kan worden verwijderd.

Actieplan asbestafbouw

In 2019 keurde de Vlaamse regering het Actieplan asbestafbouw goed. Dit plan streeft naar een 'asbestveilig' Vlaanderen in 2040. Een van de maatregelen in het plan is dat voor iedereen die een woning verkoopt, een asbestinventaris verplicht is. 

Woningen gebouwd vóór 2001

In 2032 moeten alle woningen die gebouwd zijn vóór 2001, een asbestinventaris hebben. Op deze manier wil de Vlaamse regering de eigenaren stimuleren om tegen 2040 risicovolle asbesttoepassingen te verwijderen. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat asbest niet alleen gevaarlijk is als het breekt, maar ook in vast vorm. Door de ouderdom en weersomstandigheden kan asbest verweren en komen er asbestvezels in de lucht of bodem.