Automotive and aerospace

ISO 50001 - Energy Management

ISO 50001

Contacteer ons:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 03 206 65 30

ISO 50001 is een energie management standaard, die voorziet in een methode om energie efficiëntie te integreren in bestaande industriële of commerciële management systemen voor continue verbetering.

Starten met een energiemanagementsysteem volgens ISO 50001

ISO 50001 is de norm voor energiemanagement. Deze norm moet een internationale richtlijn gaan bieden voor energiebeheer door organisaties.
Wilt u een energiemanagementsysteem opzetten maar weet u niet hoe? Download dan gratis de whitepaper 'In 10 stappen naar een energiemanagementsysteem'. Download whitepaper

Nieuwe ISO 50001:2018

De nieuwe norm voor energiemanagement: ISO 50001:2018 is gepubliceerd. De transitieperiode voor bestaande certificaten is drie jaar.Dit betekent dat op 20 augustus 2021 alle certificaten moeten zijn omgezet naar ISO 50001:2018 om hun geldigheid te behouden. Na de transitieperiode verliezen de certificaten van de 2011-editie hun geldigheid. Dit betekent dat op 20 augustus 2021 alle certificaten moeten zijn omgezet naar ISO 50001:2018 om hun geldigheid te behouden. Wat is er ten opzichte van de ISO 50001:2011 veranderd in de nieuwe ISO 50001:2018-norm? Lees hier het nieuwsartikel over ISO 50001:2018 met de belangrijkste wijzigingen.

Waarom ISO 50001?

De wereldwijde energieproductie is verantwoordelijk voor 60% van de broeikasgasemissies. ISO 50001 biedt richtlijnen voor verschillende organisaties om hun energieprestaties op systematische wijze te beheersen en te verbeteren. Dit sluit aan op doelstellingen om opwarming van de aarde door broeikasgasemissies tegen te gaan. Organisaties kunnen door zich te certificeren voor deze norm, zich onderscheiden van hun (internationale) concurrenten en door het invoeren van een energie management systeem, energie en dus kosten besparen en bijdragen aan  broeikasgasreductie. 

ISO 50001 is geschikt voor elke organisatie die een energiemanagement systeem op wil zetten, verbeteren of onderhouden. Hierbij maakt het niet uit of het een groot of klein bedrijf is, met of zonder winstoogmerk. 

Kenmerken ISO 50001

De kenmerken van de norm zijn:

  • Ontwikkeling baseline van het energieverbruik;
  • een kader voor de integratie van energie-efficiëntie in de praktijk;
  • betere meting, documentatie en rapportering en benchmarking van het energieverbruik;
  • meer transparantie en communicatie over het energiebeheer;
  • beter bewustzijn en beste praktijken en gedragscodes op het gebied van energiebeheer en energiegebruik;
  • een systematische evaluatie en planning van de toepassing van nieuwe energie-efficiënte technologieën;
  • een kader voor de promotie van energie-efficiëntie in de toeleveringsketen;
  • verminderen van de emissies zonder negatief effect op de activiteiten;
  • blijvend verbeteren van de energie prestatie.
  • ISO 50001 sluit aan bij ISO 14001 en is ook te gebruiken in combinatie met ISO 9001

Meer informatie?
Offerte aanvragen

Wilt u vrijblijvend een offerte aanvragen? Vraag hier vrijblijvend een offerte aan.

Wilt u meer informatie, stuur dan uw mail naar certificatie@dnv.com

Contacteer ons:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 03 206 65 30

Dit vindt u misschien ook interessant: