Food and beverage

HACCP

HACCP

Contacteer ons:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 03 206 65 30

​HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points) certificatie geldt voor alle bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie. Het HACCP certificaat toont aan dat u voedselveiligheid continu waarborgt en uw productieproces optimaal beheerst.

HACCP certificatie

Consumenten en belangenorganisaties maken zich in steeds grotere mate bezorgd over wat men eet en drinkt. Door het implementeren van een voedselveiligheidssysteem doet u het maximale om de veiligheid van voedselproducten te beheersen. Elk voedingsmiddelenbedrijf moet volgens de warenwet voldoen aan de HACCP-criteria. DNV gebruikt deze criteria om de praktische werking van uw systeem te beoordelen. Bij goed gevolg ontvangt uw organisatie een HACCP-certificaat.

Wat is HACCP certificatie?

In eerste instantie wordt verlangd dat alle activiteiten die bepalend zijn voor de voedselveiligheid worden geïdentificeerd. Vervolgens dient men voor deze activiteiten veiligheidsprocedures te ontwikkelen, implementeren, beoordelen en zonodig verbeteren op basis van de beginselen van de HACCP-criteria. Eveneens dient u een stappenplan op te stellen, waarin de samenhang tussen de kritische punten en de verlangde productveiligheid duidelijk wordt gemaakt.

Voordelen van een HACCP certificatie:

 • Geeft inzicht in de kritische controlepunten (CCP's) binnen het verwerkingsproces. Het resultaat zal zijn, dat risico's worden geëlimineerd en of tot een aanvaardbaar niveau worden gebracht;
 • Voorkomt fouten en helpt daardoor faalkosten te vermijden;
 • Geeft de consument het vertrouwen, dat de producten op een hygiënische en veilige wijze worden geproduceerd;
 • Vermindert de afval en de kans op een 're-call';
 • Instanties en klanten zullen minder audits komen uitvoeren, waardoor tijd en geld wordt bespaard.

HACCP certificatieproces

Tijdens de audit zal het auditteam zich o.a. richten op de volgende onderwerpen:

 • Verantwoordelijkheden directie in relatie tot productveiligheid;
 • Productinformatie;
 • Procesinformatie;
 • Gevaren, risico's en beheersmaatregelen;
 • Kritische controlepunten (CCP's);
 • Normen en kritische procesparameters;
 • Monitoring van kritische procesparameters;
 • Maatregelen en Verificatie;
 • Documentatie.

HACCP certificatie is officieel door het Global Food Safety Initiative (GFSI) erkend. Een GFSI geaccepteerd voedselveiligheidssysteem is vaak een vereiste voor producenten die aan supermarkten leveren.

Wilt u graag meer informatie?  Bel ons gerust op 03 206 65 30 of neem contact op via ons contactformulier.

Contacteer ons:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 03 206 65 30

Dit vindt u misschien ook interessant: