Other sectors

NEN-EN 1090 certificering

Welding

Contacteer ons:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 03 206 65 30

NEN-EN 1090 certificering is verplicht voor dragende staalconstructies. Bent u al klaar voor certificering?

NEN-EN 1090-1: CE- markering van staalconstructies 

Onlangs zijn de NEN-EN 1090-1 en de NEN-EN 1090-2 opnieuw vastgesteld. Het gevolg hiervan is dat vanaf 1 juli 2014 alle onderdelen van een dragende staalconstructie moeten zijn voorzien van een zogenaamde CE-markering. Met een CE-markering verklaart de fabrikant dat aan alle constructieve eisen is voldaan. CE-markering geldt dus niet alleen voor de staalconstructie als geheel maar ook voor alle samenstellende onderdelen. Dat betekent dat niet alleen de leverancier van het eindproduct een CE-markering moet kunnen leveren maar ook alle toeleveranciers.

Voor wie is de NEN-EN 1090 geschikt? 

De NEN-EN 1090 is een norm voor producenten die bewerkingen uitvoeren op basisproducten, om staal- en/of aluminium constructiedelen te maken.  Bovendien is de EN 1090 van belang voor iedereen die met constructiedelen van staal of aluminium te maken heeft, zoals opdrachtgevers, leveranciers, aannemers, toezichthouders, constructeurs, ontwerpers en ingenieursbureaus. Vanaf juli 2014 dienen staalconstructies onder CE op de markt te worden gebracht.

Offerte button

Wilt u meer lezen over het implementeren van de NEN-EN 1090? 

Download dan de whitepaper In 10 stappen naar NEN-EN 1090.

Waarom certificering voor de NEN-EN 1090?

Om te voldoen aan de voorwaarden voor een fabrikant (staalbouwer) voor het aanbrengen van de CE-markering (in de gevallen dat dit dus wettelijk verplicht is), zal de fabrikant (staalbouwer) moeten voldoen aan alle  voorwaarden die in NEN-EN 1090-1 zijn vermeld (ITT, Factory Production Control (FPC), lascertificaat, enz.). Vele van die voorwaarden worden in detail verduidelijkt en voorgeschreven in EN 1090-2.  De EN 1090-2 kan ook tussen de opdrachtgever en de fabrikant worden afgesproken, bijvoorbeeld in het contract. Sinds het verschijnen van de norm in 2008 wordt deze norm in alle Stabu bestekken, maar ook in heel veel andere overeenkomsten, van kracht verklaard. De NEN-EN 1090-2 is vandaag de dag op vrijwel alle overeenkomsten van toepassing. Zodra er ontworpen wordt met NEN-EN 1993 zijn de voorschriften van de NEN-EN 1090-2 dus (automatisch) van toepassing. Indien er sprake is van aluminium constructies is de NEN-EN 1090-3 van kracht. Binnen de norm is deel 3: Technische eisen voor aluminium constructies voor het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies, van toepassing op aluminium constructies. 

Fabrication Production Control (FPC)

Om een CE- markering te mogen aanbrengen moeten fabrikanten die in een fabriek op het basismateriaal een bewerking uitvoeren om hier constructieve onderdelen van te maken beschikken over een FPC certificaat op basis van EN 1090-1. Met een dergelijk certificaat kan een fabrikant aantonen aan de eisen te voldoen en mag hij een zogenaamde CE-markering op zijn product aanbrengen. Bij certificering van het FPC wordt gekeken of de kwaliteit van de mensen, de productiemiddelen en de locatie voldoende zijn om het gevraagde product te kunnen leveren. Hierbij is ook de NEN-EN 1090-2 van belang want daarin zijn de technische eisen opgenomen waarmee een fabrikant kan aantonen aan de eisen te voldoen en waar naar de NEN-EN 1090-1 voortdurend verwijst.

De volgende stappen naar NEN-EN 1090 certificering? 

  • Heeft u vragen? Bel ons gerust op 03 206 65 30 of neem contact op via ons contactformulier
  • Vraag hier vrijblijvend een offerte voor certificering.

Contacteer ons:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 03 206 65 30

Dit vindt u misschien ook interessant: