Food and beverage

RSPO (Round Table on Sustainable Palm Oil)

Palm trees against blue ky

Contacteer ons:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 03 206 65 30

Jaarlijks wordt er wereldwijd meer dan 50 miljoen ton palmolie gebruikt in dagelijkse producten, inclusief voeding en cosmetica. Bijna elke tweede product uit de supermarkt bevat palmolie en de vraag stijgt nog steeds. Tezelfdertijd komt palmolie steeks vaker onder vuur te liggen. Er wordt gevreesd dat, als de vraag naar palmolie blijft stijgen, de waardevolle tropische wouden in de producerende landen ten prooi zullen vallen aan de intensieve cultivatie van oliepalmen.

Certificatie volgens RSPO SCCS – over de norm

Certificatie volgens de RSPO Supply Chain Certification Systems norm garandeert conformiteit van logistieke ketens die gebruik maken van gecertificeerde duurzame palmolie of daarvan afgeleide producten. Doel is om de volledige logistieke keten te betrekken, door de klant erbij te betrekken. De norm is van toepassing op alle producten die ofwel 100% of een percentage gecertificeerde palmolie bevatten en is nodig om de traceerbaarheid doorheen de logistieke keten van alle producten te evalueren voor de 4 modellen:
 • Segregatie (SG): Palmolie en zijn derivaten komen enkel van RSPO gecertificeerde bronnen en worden afgescheiden doorheen de logistieke keten zonder vermenging met conventionele palm ingrediënten
 • Identity Preserved (IP): bewaring van identiteit. Garandeert dat alle palm ingrediënten individueel terugtraceerbaar zijn naar de fabriek en de leveranciersbasis.
 • Mass Balance (MB): Administratieve monitoring van de handel van RSPO CSPO (Certified Sustainable Palm Oil) producten samen met conventionele palmolie in de productie.

Certificatie volgens RSPO SCCS – de voordelen

Er is een steeds groeiende behoefte en wereldwijde bezorgdheid dat producten (al of niet afkomstig uit landbouw ) worden geproduceerd zonder schade te berokkenen aan het milieu en/of aan de gemeenschap. Het spreekt vanzelf dat de betrokken consument niet zelf kan verifiëren of het product in de supermarktrekken op een verantwoorde manier geproduceerd is.  In het kort verleent een RSPO certificatie een keurmerk dat de palmolie verwerkt in het product inderdaad op die manier geproduceerd is en dat de volumes traceerbaar zijn. Producenten worden gecertificeerd volgens een strikte verificatie van het productieproces, volgens de strenge RSPO P&C, door geaccrediteerde certificatie-instellingen.  Het certificaat kan op eender welk moment ingetrokken worden bij inbreuk op de regels en standaarden.  De als duurzaam gecertificeerde palmolie (RSPO palmolie) is traceerbaar doorheen de hele logistieke keten door het certificeren van elke stap in de logistieke keten die de gecertificeerde palmolie produceert of gebruikt.

Wat is de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)?

De Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) is een wereldwijd initiatief aangaande duurzame palmolie producten met verschillende soorten stakeholders.  Leden van RSPO en deelnemers in de activiteiten hebben diverse achtergronden, inclusief plantage bedrijven, producenten en handelaars van palmolie producten, ecologische en sociale NGO’s en uit verschillende landen die palmolie produceren of producten op palmolie basis gebruiken.

Het hoofddoel van RSPO is “de groei en het gebruik van palmolie te stimuleren door samenwerking in de logistieke ketens en door open dialoog tussen de belanghebbenden”. De methodes die gebruikt worden door de RSPO zijn als volgt: 

 • Ontwikkeling van een standaard voor certificatie van duurzame palmolie en geassocieerde mechanismes voor verificatie van duurzame palmolieproductie
 • De RSPO Norm voor Duurzame Palmolie Productie, goedgekeurd in oktober 2007, wordt voorgesteld als een aantal Principes, Criteria, Indicatoren en Richtlijnen, en is ontwikkeld voor gebruik door palmolie producenten om duurzame productieprocessen te implementeren, en door certificerende instellingen voor verificaties in het veld.
 • De ontwikkeling van Supply Chain certificatie die handel en productie van RSPO gecertificeerde producten mogelijk maakt en om een RSPO claim in te dienen.

Herziening van de RSPO SCCS norm (en systeem)

Sinds 21 november 2014 is er een nieuwe versie van de RSPO SCCS norm (en systeem) beschikbaar.  Sinds april 2015 moeten alle audits, zowel initiële audits als jaarlijkse periodieke audits, volgens de nieuwe norm verlopen.  Een kort overzicht van de veranderingen:
 • Over het algemeen is de nieuwe versie een beetje meer gedetailleerd en de structuur van de Module Hoofdstukken is een beetje veranderd.  Nu zijn definities direct inclusief en is “record keeping’ verhuisd naar Hoofdstuk 5 “Algemene CoC”.
 • Module D – CPO fabrieken: Identity Preserved (oude versie Segregatie)
 • Nieuw: Module G – Group certificatie
 • 5.7 Registratie en transactie: alle deelnemers in de logistieke keten moeten hun transacties nu in eTrace registreren (RSPO IT system)
 • Nieuwe secties: 5.2 Supply Chain Modellen 5.10. Conversie factoren 5.12 Klachten 5.13 Management Review

Hoe kan DNV u helpen?

Onze ervaren auditoren bieden verschillende jaren praktijkervaring op gebied van assessment en certificatie van supply chain management systemen en technische expertise doorheen het hele proces van certificatie: van de voorbereiding van de planning tot de audit zelf – wij supporteren u bij elke stap. Sinds 1 december 2013 is DNV geaccrediteerd voor de RSPO Supply Chain Certification norm (RSPO SCCS) door Accreditation Services International GmbH (ASI) – één van ‘s werelds meest vooraanstaande accreditatie organen voor normsystemen rond duurzaamheid. DNV behoort daardoor tot de weinige certificatie-instellingen die audits mogen uitvoeren tegen RSPO SCCS. Sinds 30 juni 2014 hebben enkel certificatie instellingen, geaccrediteerd door de ASI, de toelating om in dit vakgebied te werken.

Contacteer ons:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 03 206 65 30

Dit vindt u misschien ook interessant: