Transitie naar BRC Global Standard voor Food Safety, issue 9

Voedselveiligheidsmanagementsysteem

De BRC Global Standard voor Food Safety biedt organisaties een kader om de veiligheid, integriteit, legaliteit en kwaliteit van producten te beheren. Het beschrijft operationele controles voor de productie, verwerking en verpakking van voedsel en voedselingrediënten.

Issue 9 van de BRCGS Food Safety standaard werd gepubliceerd in augustus 2022. Certificering volgens de nieuwe versie van de norm begint op 1 februari 2023. Aangezien dit een verplichte overgang is, moeten organisaties zich voorbereiden op en zich klaarmaken voor audits die daarna plaatsvinden. 

De herziene uitgave van BRCGS Voedselveiligheid

De belangrijkste wijzigingen in issue 9 concentreren zich rond twee kernthema's: 

- het ontwikkelen van een voedselveiligheidscultuur 

- opbouwen van kerncompetenties

Deze twee aandachtsgebieden vertegenwoordigen een aanzienlijk percentage van de non-conformiteiten die tijdens certificeringsaudits worden geregistreerd. Door deze lacunes aan te pakken, zorgen de veranderingen die met issue 9 worden doorgevoerd voor een steviger basis voor voedselveiligheid naarmate gedrag en processen worden verankerd. Dit versterkt en verbetert de voedselveiligheid voortdurend en beschermt de consument.

Wat de voedselveiligheidscultuur betreft, vereisen de nieuwe voorschriften het bewijs van een bewuste strategie en toepassing van de voedselveiligheidscultuur.

Vrijwillige modules die van toepassing zijn op versie 8 zullen beschikbaar zijn in issue 9. Er is echter één uitzondering. De ASDA-module zal niet langer beschikbaar zijn in issue 9.

Tijdschema voor de overgang

Audits naar issue 9 van de BRCGS Food Safety standaard beginnen vanaf 1 februari 2023.  Alle nieuwe certificeringen worden gedaan naar issue 9 van BRCGS Food Safety na 1 februari 2023.  

De vervaldatum en het type van de komende audit zijn echter van invloed op wanneer u moet overstappen naar issue 9. Zie onderstaande richtlijnen.  Mocht u vragen hebben over wanneer u moet overstappen, neem dan contact op met DNV.

Aangekondigd programma

De volgende regels gelden als u gecertificeerd bent tegen BRCGS met aangekondigd programma en datum van de audit window start:

- Op of na 1 februari 2023:

Uw volgende audit is tegen issue 9.

- Window start in januari 2023 en eindigt op of na 1 februari 2023:

U moet de auditdatum afstemmen met uw auditor. Als de audit 1 februari 2023 als auditdatum heeft, moet de audit tegen issue 9 zijn.

Onaangekondigd programma en audits

Als u gecertificeerd bent tegen de BRCGS Food Safety met een onaangekondigd programma of u verwacht een GFSI onaangekondigde audit, raden wij u aan stappen te ondernemen om de wijzigingen vóór 1 februari 2023 door te voeren.  Elke audit na deze datum is volgens issue 9.

Voorbereiding op de implementatie 

Om zich op issue 9 voor te bereiden, moeten organisaties eerst de nieuwe vereisten begrijpen, eventuele gaps identificeren en processen en procedures implementeren die aan de eisen voldoen. Ondersteunende middelen, waaronder webinars, zijn beschikbaar op de website van BRCGS. 

De nieuwe uitgave en ondersteunende richtlijnen zijn beschikbaar op de website van BRCGS Participate (brcgsparticipate.com) of BRC site (Global Supply Chain Assurance | BRCGS) 

Exemplaren van de verschillende publicaties kunnen worden aangeschaft via de BRCGS-on-line store. 

Gebruik de volgende documentatie om vertrouwd te raken met de nieuwe uitgave 9:

- de Global Standard Food Safety Issue 9 (beschikbaar in verschillende talen), 

- de Global Standard Food Safety Issue 9 Interpretation Guideline, 

- de Global Standard Food Safety Issue 9 Guide to Key Changes.

Hoe wij kunnen helpen 

DNV is uw partner en werkt met u samen om de planning van uw volgende audit te bepalen, u voor te bereiden op de overgang door middel van webinars over de veranderingen en inzicht in voedselveiligheid en kerncompetenties.
 

BRCGS website

Publicaties, cursussen en meer om zekerheid te behouden