Risk Based Certificatie

Zet de prestaties af tegen de gekozen norm(en) en controleer hoe goed uw managementsysteem de kritische aandachtsgebieden in uw organisatie ondersteunt.

Organisaties liggen tegenwoordig vaak onder een vergrootglas. Ze moeten voortdurend aantonen dat ze goed presteren. We passen best-practice audittechnieken toe en maken gebruik van methoden voor levering op afstand van onze eigen Risk Based Certification™-methode. Daarmee is het voor u mogelijk om uw managementsysteem te verbeteren en het vermogen ervan om uw zakelijke doelen te ondersteunen.

Een goed functionerend managementsysteem dat is gecertificeerd volgens internationale normen, zoals de ISO-normen, biedt een perfect uitgangspunt om de veerkracht en duurzame prestaties van een organisatie te verbeteren. Met een dergelijk systeem kunt u bijvoorbeeld de tijdige levering van uw producten waarborgen, mogelijke defecten uitsluiten en de afvalstroom beperken. Met een arbo- en veiligheidsmanagementsysteem kunt u de veiligheid van uw werknemers waarborgen en bovendien het ziekteverzuim en het aantal bedrijfsongevallen terugdringen.

Risk Based Certification biedt u een breder perspectief om de kritische risico’s te identificeren die de doelstellingen van uw organisatie beïnvloeden. Als we uw aandachtsgebieden kennen, kunnen we de audit afstemmen op wat voor u het belangrijkst is en hoe goed uw managementsysteem u ondersteunt bij het beheersen van de daarmee samenhangende risico’s.

Haal meer uit uw certificering

Risk Based Certification volgt de Plan-Do-Check-Act-cyclus. Operationele veerkracht en duurzame prestaties vereisen een breder perspectief, binnen en buiten uw organisatie. Een goed begrip van alle relevante risico’s die uw doelstellingen kunnen beïnvloeden, is daarbij essentieel. Door deze risico’s als aandachtsgebieden in de audit op te nemen, krijgt u meer inzicht in de prestaties van uw managementsysteem.

De eerste stap bestaat uit het ontwikkelen van een goed begrip van uw organisatie en haar context. We identificeren onder meer uw zakelijke doelen voor de lange termijn, de belangrijkste stakeholders (belanghebbenden) – zowel intern als extern – die eisen stellen aan uw managementsysteem, en de meest kritische risico’s die uw langetermijndoelen in de weg staan.

U moet ook nagaan welke risico’s zouden kunnen verhinderen dat u uw afzonderlijke langetermijndoelen behaalt en of u deze risico’s met uw managementsysteem kunt beheersen. 

Tijdens de openingsbijeenkomst zijn u en uw auditor hierdoor beter in staat om uw meest kritische risico’s te bespreken en prioriteiten voor de audit te stellen.

De aandachtsgebieden moeten uw doelen voor de lange termijn weerspiegelen, dus wat het belangrijkst is voor uw organisatie en organisatiedoelstellingen. We bepalen samen 1 tot 3 aandachtsgebied(en) voor de audit.

Tegelijkertijd controleren we de naleving van de door u gekozen norm(en), zoals ISO 9001, ISO 14001 en FSSC 22000. Aandachtsgebieden geven structuur aan de audit. We kunnen daardoor beoordelen wat voor u het belangrijkst is en tegelijkertijd controleren of uw managementsysteem voldoet aan de eisen van de door u gekozen norm(en).

Deze werkwijze vereist geen extra kosten of tijd. De directe output van de audit bestaat uit een rapport. Het auditrapport omvat een lijst met de bevindingen, de gemeten prestaties in de aandachtsgebieden en een managementsamenvatting die snel inzicht geeft in de kwesties die relevant zijn voor uw managementteam. 

De bevindingen uit de audit kunnen u helpen om uw managementsysteem te verbeteren. U kunt ze benutten bij het nemen van risicobeperkende maatregelen voor een scala aan uitdagingen – niet alleen de operationele uitdagingen van vandaag, maar ook die op langere termijn. De auditresultaten leggen zo de basis voor duurzame prestaties en uw vermogen om in te spelen op de eisen van stakeholders.

Wat levert Risk Based Certification u op?

Risk Based Certification is ontwikkeld om u de mogelijkheid te bieden meer uit uw audits te halen. Naleving van de norm(en) resulteert in een certificaat dat veilig in onze blockchain wordt opgeslagen. Daarnaast ontvangt u:

  • Een bredere kijk op de meest kritische risico’s, naast auditinzichten waarmee u problemen beter kunt aanpakken.
  • Een zeer bekwame, ervaren auditor, die is opgeleid om tijdens de audit te focussen op de kwesties die er voor uw organisatie het meest toe doen en tegelijkertijd de naleving van een of meer geselecteerde normen te controleren.
  • Een auditrapport met inzicht in hoe goed uw managementsysteem de geselecteerde aandachtsgebieden ondersteunt.
  • Kennis waarmee u uw managementsysteem kunt verbeteren om uw zakelijke doelen voor de lange termijn te ondersteunen, en daarmee ook een duurzame bedrijfsvoering.

Meer informatie

  Naar duurzamere bedrijfsprestatie?

Naar duurzamere bedrijfsprestatie?

Een korte gids over duurzaamheid

  Risk Based Certificatie

Risk Based Certificatie

Een duurzaam management systeem

 

De nieuwe ISO 2015

Word onze partner in de transitie naar de nieuwe standaarden

Hoe kunnen we u helpen?

Contacteer ons

Terug naar

 

Management systeem certificatie

 

Alles over de nieuwe ISO normen

 

Voedselveiligheid