Risk Based Certificatie

Over het nut van certificatie bestaat geen twijfel. Certificatie helpt om de bedrijfsprocessen te beheersen. Organisaties die deze processen onder controle hebben, verwachten echter meer, terecht! Voldoen aan de norm – compliance - is dan de basis; het streven naar excellence wordt het nieuwe doel. DNV GL ontwikkelde voor deze nieuwe realiteit een unieke auditmethode: Risk Based Certification®, de certificatiemethode die net even verder voert.

Next Generation Risk Based Certification by DNV GL

Risk Based Certification® onderscheidt zich van de traditionele auditmethode in het uitgangspunt dat het managementsysteem een bijdrage moet leveren aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen. Niet de algemeen geldende wet- en regelgeving zijn normbepalend, maar de specifieke, soms zelfs unieke bedrijfsomstandigheden, risicobeheer en concurrentiestrategieën. Daarom beschouwt DNV GL certificatie als een proces met gezamenlijke verantwoordelijkheid. U levert informatie over de relevante processen voor het succes van de onderneming. DNV GL evalueert hoe uw organisatie scoort op de aandachtsgebieden. In onderling overleg bepalen we welke aspecten prioriteit verdienen. Door de flexibele, klantgerichte aanpak blijven we steeds alert op risico´s en nieuwe kansen. Verandert uw uitdaging, dan verandert de focus van de audits mee. Risk Based Certification® ondersteunt uw streven naar business excellence.

De voordelen van Risk Based Certification® door DNV GL

Risk Based Certification® is een consequente klantgerichte auditmethode waarbij DNV GL uw managementsysteem beoordeelt op die aspecten die u prioriteit geeft.

  • Het Risk Based Certification® auditteam bestaat uit professionals met kennis van en ervaring in uw branche;
  • Voorafgaand aan de audit bepaalt u, samen met de lead auditor, de aandachtsgebieden;
  • De audit is niet statisch, maar vooral pragmatisch van opzet. De norm in relatie tot de bepaalde aandachtsgebieden staat centraal;
  • Eerdere auditresultaten worden betrokken bij de beoordeling van ontwikkelingen;
  • Risk Based Certification® is flexibel. Veranderen de organisatie, systemen en/of processen, dan veranderen de aandachtsgebieden mee;
  • Risk Based Certification® werkt afdelingsoverschrijdend, waardoor overzicht en inzicht ontstaat;
  • De audit heeft als product een uitgebreide terugkoppeling over bevindingen, helder gerapporteerd met concrete aanknopingspunten voor verdere groei;
  • De Risk Based Certification® audit is een belangrijk managementinstrument. U heeft de beschikking over actuele, objectieve, gerichte informatie;
  • DNV GL's auditmethode Risk Based Certification® biedt u toegevoegde waarde, waarvan u zelf de richting bepaalt!

Kennis van zaken

De kennis en ervaring van de DNV GL -auditor is uw garantie voor deskundigheid. Daarom biedt DNV GL haar auditors de beste opleidingen binnen de branche. Bovendien zijn DNV GL-auditors praktijkmensen; zij hebben ervaring in de verschillende sectoren, waardoor zij uw uitdagingen begrijpen, uw doelstellingen kennen en uw processen kunnen doorgronden. Risk Based Certification® maakt dat de auditor zijn bagage ten volle kan aanwenden voor uw bedrijfssituatie. Dankzij gedegen kennis én expertise, kunt u vertrouwen op waardevolle feedback.

Wat wordt de focus van de audit?

DNV GL werkt met u samen om de certificatie optimaal te laten aansluiten op uw visie en doelstellingen. Binnen het kader van onze opdracht – uw managementsysteem toetsen conform de gekozen standaard – richt DNV GL zich maximaal op die aspecten die voor uw organisatie belangrijk zijn.

Certificatie op alle fronten

Het behalen van een eerste certificaat, bijvoorbeeld ISO 9001, is vaak de basis voor verdergaande uitbreiding en borging van managementsystemen. De verdere ontwikkeling van uw professionaliteit kan betrekking hebben op tal van fronten: van kwaliteit tot arbo, van (voedsel)veiligheid tot milieu. In DNV GL vindt u voor al deze onderwerpen een gedegen partner. DNV GL stimuleert het gecombineerd en geïntegreerd uitvoeren van audits voor normen die compatibel zijn. De auditmethode Risk Based Certification® levert dan nog meer toegevoegde waarde. U bespaart tijd, moeite en geld en bent ervan verzekerd dat systemen naadloos op elkaar aansluiten. 

*Risk Based Certification® is een Europees handelsmerk van DNV GL AS.

Meer informatie

Naar duurzamere bedrijfsprestatie?

Een korte gids over duurzaamheid

Risk Based Certificatie

Een duurzaam management systeem

De nieuwe ISO 2015

Word onze partner in de transitie naar de nieuwe standaarden

Hoe kunnen we u helpen?

Contacteer ons

Terug naar

Management systeem certificatie

Alles over de nieuwe ISO normen

Voedselveiligheid