Transitie naar ISO 22000:2018

Voedselveiligheidsmanagementsysteem

Maak u op voor de transitie van ISO 22000:2005 naar ISO 22000:2018. We kunnen u gedurende het hele traject ondersteunen.

De 2018-versie van ISO 22000 is op 19 juni 2018 gepubliceerd. Tegelijkertijd zal ISO 22000:2005 worden ingetrokken. Bedrijven die zijn gecertificeerd volgens de ISO 22000:2005-norm moeten hun certificaat omzetten naar ISO 22000:2018. Er is een overgangstermijn van drie jaar tot 29 december 2021, conform de IAF resolutie 2018-15. 

Het doel van ISO 22000 is de wereldwijde harmonisatie van de eisen voor voedselveiligheidsmanagement. De norm draagt bij tot het waarborgen van voedselveiligheid in de hele voedselketen, van boer tot bord. De norm geeft geen specifieke criteria voor voedselveiligheidsprestaties en dicteert ook niet hoe het managementsysteem moet zijn ingericht.

De voornaamste wijzigingen in ISO 22000:2018

ISO 22000:2018 is opgebouwd volgens de ISO High Level Structure (HLS), de uniforme hoofdstructuur voor alle ISO-normen. Doordat de norm dezelfde structuur heeft als andere veel toegepaste ISO-normen, zoals ISO 9001 en ISO 14001, is deze gemakkelijker te integreren met andere managementsystemen.

Gebruikers die vertrouwd zijn met ISO 22000:2005 zullen merken dat de meeste eisen van ISO 22000:2005 worden voortgezet in ISO 22000:2018. Er zijn echter enkele nieuwe en herziene eisen. Sommige wijzigingen vloeien voort uit de HLS, maar er zijn er ook een paar die specifiek zijn voor voedselveiligheidsmanagement.

Maak een begin met uw transitieproces

We raden u aan om zo vroeg mogelijk met de voorbereidingen voor de transitie te beginnen en goed te plannen hoe u de benodigde veranderingen in uw managementsysteem zult verwerken.

Aanbevolen stappen voor de transitie:

Neem kennis van de inhoud en eisen van ISO 22000:2018. De norm is verkrijgbaar bij ISO en waarschijnlijk ook bij uw nationale normalisatie-instituut. Als u momenteel ISO 22000:2005 toepast, moet u zich richten op de veranderingen in de eisen.

Zorg ervoor dat de betrokken medewerkers in uw organisatie opgeleid worden en de eisen en belangrijkste veranderingen begrijpen.

Identificeer lacunes die aangepakt moeten worden om aan de nieuwe eisen te voldoen en stel een implementatieplan op. Voer maatregelen uit en actualiseer uw managementsysteem om aan de nieuwe eisen te voldoen.

Beoordeel de effectiviteit van de implementatie door middel van interne audits en bepaal of er aanvullende maatregelen moeten worden genomen.

Onze auditors zijn voorbereid en hebben een volledig overzicht van de veranderingen en de vereisten voor de transitie van ISO 22000:2005 naar ISO 22000:2018. We kunnen u in alle fasen van de transitieperiode ondersteunen, zodat u zich kunt voorbereiden, kunt beoordelen of u gereed bent en de transitie efficiƫnt kunt voltooien.

DNV kan u bij de implementatie ondersteunen

Download de gratis whitepaper met de voornaamste wijzigingen in de ISO 22000:2018.

Begeleide trainingen, in-company of op basis van open inschrijving. Zoals de Normkennis ISO 22000 training, of de Lead Auditor ISO 22000. Deze trainingen zijn bedoeld om gedetailleerd inzicht te bieden in de inhoud en veranderingen en in de voor de transitie benodigde stappen. De trainingen zijn modulair opgebouwd, zodat het detailniveau op uw behoeften kan worden afgestemd.

Gap-analyse: een beoordeling van uw managementsysteem in het licht van de in de nieuwe norm gestelde eisen, om hiaten te identificeren die aangepakt moeten worden. Dit levert nuttige input voor uw proces om aan de nieuwe norm te voldoen. Het detailniveau van de evaluatie kan op uw behoeften worden afgestemd.

Transitieaudits en benchmarkingtools. Vraag hier vrijblijvend een offerte aan