Transitie naar ISO 50001:2018

Energiemanagement

De 2018-versie van ISO 50001 is in augustus 2018 gepubliceerd. Tegelijkertijd zal ISO 50001:2011 worden ingetrokken. Het International Accreditation Forum (IAF) heeft bevestigd dat de transitieperiode drie jaar na de publicatiedatum zal sluiten. Om na deze termijn van drie jaar een geldig certificaat te behouden, moeten bedrijven ervoor zorgen dat hun certificaat binnen de transitieperiode (voor 21 februari 2022) is omgezet. Certificatie-instellingen als DNV zijn verplicht om 18 maanden na publicatiedatum te stoppen met het uitvoeren van audits volgens ISO 50001:2011. Gecertificeerde bedrijven dienen daar bij hun planning rekening mee te houden.

Om het proces soepel te laten verlopen, raden we iedereen aan om nu al te beginnen met de voorbereidingen voor de transitie naar ISO 50001:2018.

ISO 50001 stelt eisen voor een systematisch, datagedreven en door feiten onderbouwd proces dat is gericht op de continue verbetering van de energieprestaties. Het belangrijkste uitdrukkelijk beoogde resultaat voor het implementeren van de norm is de continue verbetering van de energieprestaties en het energiemanagementsysteem.

De voornaamste wijzigingen in ISO 50001:2018

Volgens de door de werkgroep ISO/TC 242 opgestelde ontwerpspecificaties waren de belangrijkste doelstellingen en het toepassingsgebied:

1. Toepassing van de ISO High Level Structure (HLS) die alle ISO-normen gemeen zullen hebben, om de compatibiliteit met andere ISO-normen voor managementsystemen te garanderen. 2. Ervoor zorgen dat alle kernconcepten van de versie van 2011 behouden zouden blijven, zoals:
  • continue verbetering van energieprestaties;
  • in de hele norm gefocust blijven op verbetering van energie-efficiëntie, energieverbruik en energiegebruik;
  • verwerking van de benodigde thema’s die specifiek met energieprestaties te maken hebben, zoals het monitoren, meten, analyseren en evalueren van energiegegevens.

Omdat in ISO 50001:2018 de HLS is gehanteerd, beschikt deze norm over dezelfde structuur als andere veel toegepaste ISO-normen, zoals ISO 9001 en ISO 14001. Dit vereenvoudigt de integratie met andere managementsystemen.

Gebruikers die vertrouwd zijn met ISO 50001:2011 zullen merken dat de meeste eisen van ISO 50001:2011 worden voortgezet in ISO 50001:2018. Dit is met name het geval waar het gaat om eisen en elementen die specifiek met energie te maken hebben, hetgeen gezien de verklaarde doelstelling voor de herziening niet verwonderlijk is. Er zijn enkele nieuwe en herziene eisen, waarvan de meeste het gevolg zijn van veranderingen die de HLS met zich meebrengt. Er zijn echter ook enkele andere energiespecifieke wijzigingen die hoofdzakelijk zijn bedoeld als verduidelijkingen naar aanleiding van de ervaringen die met het gebruik van de 2011-editie zijn opgedaan.

Maak een begin met uw transitieproces

We raden u aan om zo vroeg mogelijk met de voorbereidingen voor de transitie te beginnen en goed te plannen hoe u de benodigde veranderingen in uw managementsysteem zult verwerken.

Aanbevolen stappen voor de transitie:

  • Neem kennis van de inhoud en eisen van ISO 50001:2018. De norm is verkrijgbaar bij ISO en bij uw nationale normalisatie-instituut. Als u momenteel ISO 50001:2011 toepast, moet u zich richten op de veranderingen in de eisen.
  • Zorg ervoor dat de betrokken medewerkers in uw organisatie opgeleid worden en de eisen en belangrijkste veranderingen begrijpen.
  • Identificeer lacunes die aangepakt moeten worden om aan de nieuwe eisen te voldoen en stel een implementatieplan op. Voer maatregelen uit en actualiseer uw managementsysteem om aan de nieuwe eisen te voldoen.
  • Beoordeel de effectiviteit van de implementatie door middel van interne audits en bepaal of er aanvullende maatregelen moeten worden genomen. 

Onze auditoren zijn voorbereid en hebben een goed overzicht van de veranderingen en de vereisten voor de transitie van ISO 50001:2011 naar ISO 50001:2018. We kunnen u in alle fasen van de transitieperiode ondersteunen, zodat u zich kunt voorbereiden, kunt beoordelen of u gereed bent en de transitie efficiënt kunt voltooien.

DNV kan u bij de implementatie ondersteunen