Skip to content

Overgang naar FSSC 22000 versie 6

Managementsysteem voor voedselveiligheid

FSSC 22000 is een door het Global Food Safety Initiative (GFSI) gebenchmarkte voedselveiligheidsnorm. De norm is gebaseerd op de algemeen erkende ISO 22000-norm voor managementsystemen voor voedselveiligheid, het voor de branche relevante Pre-Requisite Program (PRP) en aanvullende vereisten die door FSSC zijn gedefinieerd. De norm biedt een compleet certificeringsschema voor managementsystemen voor voedselveiligheid en is afgestemd op de ISO-benadering en de high-level structure. 

De bijgewerkte FSSC 22000 versie 6 

Versie 6 van de norm is in april 2023 gepubliceerd door FSSC.  De belangrijkste veranderingen zijn:

  •        Opname van de eisen van ISO 22003-1:2022.
  •        De eisen om organisaties te helpen hun ontwikkelingsdoelstellingen voor de VN Sustainable Development Goals (SDG) waar te maken zijn aangescherpt.
  •        Feedback vanuit het ontwikkelingsonderzoek voor versie 6 zijn verwerkt.

De wijzigingen zijn aanzienlijk en hebben voornamelijk betrekking op wijzigingen in productcategorieën, auditduur en aanvullende FSSC-eisen op gebieden als voedselverlies en -afval, kwaliteitscontrole, apparatuurbeheer, allergenenbeheer en integratie van eisen op het gebied van voedselveiligheid en kwaliteitscultuur. 

De vereiste duur van de audit is aangepast aan die van ISO 22003-1:2022. Voor alle gecertificeerde organisaties zal de totale auditduur worden herzien en bijgewerkt volgens de nieuwe regels voor het berekenen van de duur. De nieuwe regel is van toepassing op de volgende geplande reguliere audit, d.w.z. de volgende periodieke- of hercertificeringsaudit.

Overgansperiode

Organisaties hebben een overgangsperiode van 12 maanden. De eerste audits tegen versie 6 beginnen vanaf 1 april 2024. Alle gecertificeerde organisaties moeten de upgrade-audit voor versie 6 voor 31 maart 2025 hebben voltooid.

Audits tegen de huidige FSSC 22000 versie 5.1 zijn toegestaan tot en met 31 maart 2024. Vanaf 1 april 2024 moeten alle FSSC 22000 audits worden uitgevoerd tegen versie 6.0 van de norm. Er gelden speciale regels als fase 1 van de audit wordt uitgevoerd in maart 2024 en fase 2 van de audit in april 2024.

Audits tegen versie 6 worden beschouwd als een upgrade-audit. Dit zal een volledige audit tegen FSSC 22000 versie 6 zijn. Deze audit kan aangekondigd of onaangekondigd zijn om ervoor te zorgen dat aan de eis van minimaal eenmaal per 3 jaar een onaangekondigde audit kan worden voldaan.

DNV is als uw certificerende instelling verplicht om het FSSC 22000-certificaat bij te werken en opnieuw uit te geven nadat uw upgrade-audit voor versie 6 met succes is afgerond. De vervaldatum op het huidige versie 5.1-certificaat blijft gehandhaafd.

Alle upgrade-auditinformatie moet binnen 2 maanden na de laatste update-auditdag door DNV worden geüpload naar het FSSC Assurance Platform. Dit moet uiterlijk 31 mei 2025 zijn voltooid. Alle versie 5.1-certificaten worden na 31 mei 2025 automatisch ingesteld op "ingetrokken".

Voorbereiden op implementatie 

We raden aan om zo vroeg mogelijk te beginnen met de voorbereidingen voor de overgang en goed te plannen hoe de vereiste wijzigingen in uw voedselveiligheidsmanagementsysteem moeten worden doorgevoerd.  

Aanbevolen stappen: 

  • Verdiep u in de bijgewerkte norm, focus hierbij voornamelijk op de wijzigingen. 
  • Train personeel in uw organisatie waarvoor deze wijzigingen relevant zijn. 
  • Identificeer eventuele tekortkomingen die moeten worden aangepakt en stel een implementatieplan op. 
  • Werk uw managementsysteem bij en implementeer de maatregelen. 

Hoe kan DNV helpen?

Of u nu wilt starten met de implementatie van de wijzigingen of het certificatietraject wilt beginnen, DNV is uw partner. We bieden verschillende trainingen, self-assessments, GAP-analyses en certificeringen aan.

Wilt u meer informatie?

 

FSSC 22000 version 6

Download relevant documentation