Skip to content

Actualisatie HACCP Certificatieschema

Lees hier meer over de definitieve versie 5.1 van het HACCP-certificatieschema.

We informeren u graag over de publicatie van de Stichting Certificatie, Kwaliteit en Duurzaamheid (Stichting SCV) van 22 december 2016.

In deze publicatie verklaart de stichting SCV dat versie 5.1 van juni 2016 de definitieve versie van het HACCP-certificatieschema wordt. Het document is een actualisering van versie 5 d.d. juni 2012. 

Geconsolideerde versie 
In deze versie van het certificatieschema zijn alle besluiten verwerkt die het CCvD sinds juni 2012 heeft genomen waaronder de aanpassingen op de ISO/TS 22003:2013. Verder zijn er geen veranderingen doorgevoerd. Versie 5.1 is derhalve vooral te beschouwen als een geconsolideerde versie. 

Overgangsregeling 
Het CCvD heeft besloten dat HACCP gecertificeerde bedrijven vanaf 1 juli 2017 tegen HACCP versie 5.1 moeten worden geaudit en gecertificeerd. Met ingang 1 januari 2018 mogen uitsluitend HACCP versie 5.1 certificaten worden afgegeven. Nieuwe certificatie aanvragen van bedrijven mogen uitsluitend tegen HACCP versie 5.1 worden geaudit en gecertificeerd.  

Geen extra audittijd 
Voor de upgrade naar HACCP versie 5.1 is geen extra audit tijd vereist. Een reguliere vervolg audit of herbeoordelingsaudit kan worden gebruikt om HACCP gecertificeerde organisatie te auditen tegen HACCP versie 5.1 en het certificaat aan te passen. U kunt de nieuwe norm versie 5.1 en de overgangsregeling via de website van Stichting SCV verkrijgen, www.foodsafetymanagement. 

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben over de inhoud en gevolgen van deze wijziging, dan kunt u per email contact opnemen met DNV GL via DNV.CertificationBelgium@dnvgl.com of bel ons op +32 3 206 65 30. 
Kijk hier voor meer informatie over HACCP certificering.

Meer informatie

  Naar duurzamere bedrijfsprestatie?

Naar duurzamere bedrijfsprestatie?

Een korte gids over duurzaamheid

  Risk Based Certificatie

Risk Based Certificatie

Een duurzaam management systeem

 

De nieuwe ISO 2015

Word onze partner in de transitie naar de nieuwe standaarden