Skip to content

BRCGS 9: de nieuwe versie van de BRCGS-norm voor voedselveiligheid

Er wordt binnen BRCGS weer gewerkt aan de revisie van de BRC Global Standard voor voedselveiligheid. Versie 8 van de norm is de laatste en momenteel geldende versie, deze werd gepubliceerd op 1-8-2018. De publicatie van de nieuwe versie wordt in augustus 2022 verwacht. Recent is de conceptversie van de BRCGS 9 verschenen, daarin zijn de belangrijkste wijzigingen vastgelegd.

De BRCGS-norm is een voedselveiligheidsnorm. De norm maakt het mogelijk om fabrikanten en leveranciers te beoordelen op voedselveiligheid en kwaliteit. Versie 8 van de norm werd in de zomer van 2018 uitgebracht. BRCGS-voedselveiligheidsnorm versie 9 zal naar verwachting in augustus 2022 worden gepubliceerd.   

Recent is de conceptversie van BRCGS 9 verschenen. Vanaf 1 februari 2023 worden de audits volgens de nieuwe versie uitgevoerd. 

Wat wijzigt er in de norm? 

In de conceptversie zijn onder andere de wijzigingen vastgelegd voor de volgende onderwerpen:  

• Optie voor blended audit  

Het uitvoeren van een blended audit is voor de eerste keer mogelijk in een BRCGS voedselveiligheid standaard. Een blended audit is een vorm van een remote audit. De documentatie wordt hierbij op afstand beoordeeld, waarna ter plaatse de productiefaciliteiten- en praktijken worden getoetst.  

• Extra aanmoedigen van een voedselveiligheidscultuur 

Er is een duidelijke wijziging terug te zien in de vereisten op het gebied van voedselveiligheid. Het hoger management wordt met name gestimuleerd om voor een voortdurende verbetering te zorgen. Zo moet er een plan worden opgesteld om de voedselveiligheidscultuur te verbeteren.  

• Toevoeging van vereisten bij interne audits en inspecties om deze nog completer te maken  

De minimale verwachtingen voor behandeling van auditbevindingen dienen omschreven te worden. Hiervan dient er een samenvatting van de resultaten opgesteld te worden, deze wordt tijdens de directiebeoordeling besproken.  

• VACCP en TACCP bij leveranciersaudits 

Van de niet GFSI-gecertificeerde leverancier moeten de onderdelen VACCP en TACCP in het voedselveiligheidssyteem zijn opgenomen. 

• Aanvulling op vereisten bij het testen van producten  

Voor het verkrijgen van productmonsters dienen procedures opgesteld te worden, indien deze worden geleverd aan een laboratorium. Daarnaast is er op de te documenteren en uit te voeren controles een aanvulling vereist. De controles zijn bijvoorbeeld aangevuld met regelingen voor de hygiëne van beschermende kleding.  

Transitieperiode  

Zoals alle nieuwe versies, zal BRCGS-voedselveiligheid versie 9 een transitieperiode hebben. De transitieperiode is van augustus 2022 tot 1 februari 2023. Tijdens deze periode kunnen organisaties een aanvraag indienen voor hercertificering volgens BRCGS versie 8 of een aanvraag indienen voor certificering volgens BRCGS versie 9.

Wilt u meer informatie?