BRCGS Packaging versie 6, bent u er klaar voor?

Hieronder kunt u lezen over de update van de BRC Packaging versie 5 naar de BRCGS Packaging versie 6.

In augustus 2019 is de BRCGS Global Standard voor verpakkingsmaterialen versie 6 gepubliceerd. BRCGS helpt producenten in de hele toeleveringsketen bij het leveren van veilige verpakkingsmaterialen, het beheren van de productkwaliteit voor het voldoen aan de eisen van klanten en bij het handhaven van de wetgeving.

De voormalige BRCGS, BRC-standaard, werd oorspronkelijk in 2001 gepubliceerd, is in het leven geroepen om de consument te beschermen door een gemeenschappelijke basis voor de certificering van bedrijven die verpakkingen leveren aan voedselproducenten en producenten van non-food producten te bieden. 

Deze BRCGS-norm verduidelijkt de productveiligheid, de kwaliteit en de operationele criteria die elke organisatie die verpakkingen produceert moet hebben om te voldoen aan haar verplichtingen met betrekking tot wettelijke naleving en bescherming van de consument. 

De transitie naar BRCGS voor verpakkingsmaterialen, versie 6

Wanneer u als bedrijf al gecertificeerd bent volgens de norm voor verpakkingsmaterialen geldt er een transitieperiode van 6 maanden voordat alle audits worden uitgevoerd volgens versie 6 (vanaf februari 2020). 

De scope van de norm is herzien en de norm is niet langer toepasbaar op locaties waar de voornaamste activiteiten van een fabriek het produceren van consumentenproducten is. Gelijksoortige producten worden volgens de wereldwijde norm voor consumentenproducten versie 4 geaudit.  

Evenzeer zijn de hygiëne-eisen in deze versie alleen nog maar gebaseerd op risico's. Dit is een simplificatie, waarbij de vorige twee hygiëneniveaus worden afgeschaft en de verantwoordelijkheid voor het opnemen daarvan in de risicoanalyse en de risicobeoordeling op de locatie wordt gelegd.  

Bovendien is het onaangekondigde auditprogramma voor de standaard vereenvoudigd. De locatie kan zelf kiezen of er een aangekondigde of onaangekondigde controle komt, die op een meer overeenstemmende benadering over de relevante normen zoals voedsel en verbruiksgoederen wijst. Er wordt constant nadruk gelegd op managementbetrokkenheid, op een gevaren- en risicoanalyse gebaseerd veiligheidsprogramma en op ondersteuning van de kwaliteitsmanagementsystemen van bedrijven. Veranderingen in versie 6 zijn bedoeld om de focus van de audit te richten op de implementatie van goede manieren van produceren binnen de productiegebieden, terwijl tegelijkertijd de diversiteit binnen de verpakkingsindustrie en de vaardigheden die nodig zijn om deze sector te controleren, worden erkend.

De belangrijkste wijzigingen in BRCGS Packaging versie 6:

• Procesverbetering die wordt gebruikt door kwaliteitsmanagementsystemen bij de controle van gedrukte verpakkingen en door middel van een gevaren- en risicoanalyse. 

• Het blijven waardborgen van de continuïteit in het auditproces wereldwijd.  

• Het belang van een cultuur van productveiligheid en -kwaliteit met het oog op het verbeteren van de transparantie en samenhang in de hele voedsel toeleveringsketen. 

• Het gemakkelijker maken van de hygiënevoorschriften die uitsluitend op risico's gebaseerd zijn. 

• Invoering van een nieuwe essentiële voorwaarden, corrigerende en preventieve maatregelen, om problemen aan te pakken en het risico dat deze zich voordoen tot een minimum te beperken. 

• Een microbiologisch milieubewakingsprogramma opzetten op basis van risico's. 

• Het onaangekondigde auditprogramma vereenvoudigen. 

(Bron: BRCGS: Guide to key changes. Issue 6. Packaging Materials. 2019.)  


Kijk hier voor meer informatie over de inhoud.


Rebranding van BRC naar BRCGS

De naam van de BRC-standaard is gewijzigd in BRCGS. Dit betekent Reputation through Compliance Global Standards. Wij willen u erop attenderen dat o.a. het logo van BRC gewijzigd is, maar het gaat om de zelfde norm.