Covid-19 Maturity Assessment

Zorg voor een veilige bedrijfsvoering in tijden van Covid-19. Bereid uw organisatie voor door middel van een Maturity Assessment.

Momenteel gaat de samenleving geleidelijk weer open. De sancties op corona worden versoepeld en organisaties zoeken naar een manier om hun bedrijfsactiviteiten binnen de anderhalf-meter samenleving op een verantwoordelijke manier uit te voeren.  DNV GL heeft hiervoor een Assessment Tool ontwikkeld waarbij de volwassenheid van het infectiepreventiebeleid van een organisatie vastgesteld kan worden. Dit toont aan de organisatie voorbereid is op infectiepreventie. 

Wat is de Covid-19 Maturity Assessment?

Infectierisico’s van opkomende virussen zoals Covid-19 dienen binnen organisaties voorkomen en beperkt te worden om werknemers en klanten veilig te houden. Daarom moeten zij zich goed voorbereiden en hun beheersystemen ingrijpend wijzigen om de activiteiten voort te zetten en op de lange termijn te blijven bestaan. Een Maturity Assessment helpt hierbij, waardoor DNV GL u kan assisteren in het verder ontwikkelen van uw managementsysteem ten aanzien van infectiepreventie. Het resultaat hiervan is een zogenaamd Covid-19 readiness rapport. Dit resultaat wordt weergegeven in een digitaal vignette.

Wanneer een organisatie de assessment behaalt heeft, ontvangt deze een digitale QR-code, met daaraan gekoppeld digitale informatie uit de blockchain. Hiermee maakt u zowel intern als extern aantoonbaar in hoeverre infectiepreventie binnen uw organisatie is geïmplementeerd.  Hierdoor krijgt u inzicht en vertrouwen over wat er beoordeeld is. Het hebben van een Covid-19 readiness vignette kan door de organisatie gebruikt worden om overal te laten zien dat men veel aandacht besteed heeft aan verdere ontwikkeling van hun managementsysteem en dus aan het beheersen van infectierisico’s zoals nu voor Covid-19.  

Wie kan gebruik maken van een Covid-19 Maturity Assessment?

De Maturity Assessment is vooral geschikt voor organisaties die actief zijn in de volgende sectoren: toerisme (hotels), detailhandel (warenhuizen), transportsector, publieke sector. Daarnaast ook voor complexe bedrijven en bedrijven die veel te maken hebben met toeleveranciers. Vertrouwen is een belangrijk iets om uit te stralen en het is goed om zeker te weten dat de juiste maatregelen genomen zijn, maar dat deze ook juist zijn geïmplementeerd.

Voor sommige bedrijven is een gestructureerd en geverifieerd risicomanagement programma een wettelijke vereiste of voorwaarde. Bewijs van naleving wordt bijvoorbeeld geëist van overheden of verzekeringsmaatschappijen. Voor de meeste bedrijven is het vermogen om het vertrouwen van werknemers en klanten dat uw producten, diensten en activiteiten veilig zijn te communiceren, een eerste vereiste om zaken te kunnen blijven doen. Maar het is zeer complex om alle eisen te begrijpen, deze te vertalen naar geschikte en conforme processen en de implementatie te beoordelen.

Waarbij kan DNV GL u helpen?

DNV GL u ondersteunen om te zorgen dat de noodzakelijke maatregelen genomen en beoordeeld zijn. DNV GL kan u ondersteunen door middel van:

  • Het uitvoeren van een COVID-19 Readiness en Maturity Assessment.
  • Het beoordelen van nationaal en branche specifieke oplossingen, maatregelen en protocollen.
  • Het meedenken over uw HSE-beleid voor de lange termijn in relatie tot de context van uw werkzaamheden.

Vertrouwen bij het publiek, uw klanten, werknemers en belangrijke stakeholders is in deze periode maar ook voor de toekomst van grote waarde. Wij denken graag met u mee over mogelijke oplossingen voor uw organisatie.

Alle oplossingen van DNV GL bevatten normen voor infectiepreventie en accreditatie van ziekenhuizen en zijn ontwikkeld met behulp van de ervaring en expertise van onze interne inspecteurs in de gezondheidszorg en medische professionals. In combinatie met onze expertise op het gebied van risicomanagement en onze best-practices en ervaring met ziekenhuizen en andere zorgorganisaties zijn onze oplossingen ontworpen om professionele, duurzame processen voor het beheer van infectierisico's op te zetten die op lange termijn in uw HSE-managementsysteem kunnen worden opgenomen.

Meer informatie

  Naar duurzamere bedrijfsprestatie?

Naar duurzamere bedrijfsprestatie?

Een korte gids over duurzaamheid

  Risk Based Certificatie

Risk Based Certificatie

Een duurzaam management systeem

 

De nieuwe ISO 2015

Word onze partner in de transitie naar de nieuwe standaarden