De ISO 45001-norm voor gezondheid en veiligheid op het werk is gepubliceerd

De International Organization for Standardization (ISO) heeft vandaag de definitieve versie van ISO 45001 vrijgegeven, de vervanger van OHSAS 18001. Dit is het startpunt van een transitieperiode van drie jaar voor gecertificeerde bedrijven, aangezien OHSAS 18001 zal worden ingetrokken.

Met de vrijgave van de norm komt een ontwikkelingsperiode van vijf jaar tot een einde. De norm werd eind januari met 57 positieve stemmen (93% voor) goedgekeurd. ISO 45001 verliet daarmee de conceptfase en kon vandaag volgens schema worden vrijgegeven.

Met de vrijgave van de norm komt een ontwikkelingsperiode van vijf jaar tot een einde. De norm werd eind januari met 57 positieve stemmen (93% voor) goedgekeurd. ISO 45001 verliet daarmee de conceptfase en kon vandaag volgens schema worden vrijgegeven.

De definitieve versie bevat slechts kleine en cosmetische veranderingen in vergelijking met de FDIS-versie van november 2017. Bedrijven die al zijn begonnen met voorbereidingen voor de transitie van OHSAS 18001 naar ISO 45001, hoeven dus niet van koers te veranderen. Indien u nog niet bent begonnen, kunt u nu veilig beginnen met het plannen van de transitie.

“Bedrijven die volgens OHSAS 18001 zijn gecertificeerd, hebben drie jaar de tijd om op ISO 45001 over te stappen. De nieuwe norm is aanzienlijk gewijzigd in vergelijking met OHSAS 18001. Daarom raden we iedereen aan om snel te beginnen met de voorbereidingen om aan de nieuwe hoofdstukken van de norm te gaan voldoen”, zegt Shahram G. Maralani, manager Technology & Services bij DNV GL – Business Assurance.

In maart 2021 moeten OHSAS 18001-gecertificeerde bedrijven hun transitie hebben afgerond. Bedrijven die van plan zijn een nieuw arbomanagementsysteem te certificeren, moeten zich direct op de nieuwe ISO 45001-norm richten.

“DNV GL streeft ernaar om zo snel mogelijk als certificatie-instelling te worden geaccrediteerd. We kennen de nieuwe norm en de wijzigingen al goed en kunnen zowel bestaande als nieuwe klanten helpen met aanpassingen en certificering volgens de nieuwe norm”, vervolgt Maralani.

Button whitepaper download

Over ISO 45001

De norm is gebaseerd op OHSAS 18001 en op OSH-richtlijnen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), diverse nationale normen en de internationale arbeidsnormen en -conventies van de IAO. ISO 45001 is opgebouwd volgens de ISO High Level Structure (HLS), de hoofdstructuur voor alle ISO-normen. De nieuwe norm bevat enkele belangrijke wijzigingen ten opzichte van OHSAS 18001, de voormalige, internationaal erkende vrijwillige norm op dit terrein. Het toepassen van een nieuwe arbonorm binnen het ISO-raamwerk zorgt voor een vlottere transitie bij bedrijven die al zijn gecertificeerd volgens andere ISO-normen, zoals ISO 9001 en ISO 14001. Klik hier voor meer informatie over de wijzigingen in ISO 45001.


Aan de slag met het transitieproces

“Bij DNV GL zien we dat bedrijven vaak vragen hebben bij het starten van een transitieproces naar een nieuwe norm. Veel bedrijven zoeken ondersteuning als het proces in gang is gezet, om het proces richting compliance zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarom hebben we drie pakketten ontwikkeld om bedrijven in alle fasen van de transitie te ondersteunen”, legt Maralani uit. Met behulp van deze pakketten kunnen bedrijven beginnen met de voorbereiding, beoordelen in hoeverre ze gereed zijn en de transitie efficiënt voltooien. De pakketten bestrijken de voorbereidings-, ontwikkelings- en implementatiefasen, met aangepaste diensten, materiaal en ondersteuning in iedere fase. De pakketten omvatten:
  • Zelfstudiemateriaal, met inbegrip van webinars, e-learning, onze transitieleidraad, een checklist om uzelf te beoordelen en klassikale trainingen, aangepast aan uw behoeften.
  • Een GAP-analyse van uw huidige mate van gereedheid. 
  • Transitieaudits van benchmarkingtools.
Ga voor meer informatie over ISO 45001, de belangrijkste wijzigingen en de transitiepakketten naar het speciale ISO 45001-gedeelte van onze website.