Skip to content

De ISO-survey van 2018

Een overzicht van de belangrijkste ISO-normen.

De jaarlijkse ISO-survey geeft het aantal certificaten weer conform ISO-managementsysteemnormen wereldwijd.

De ISO-survey laat een jaarlijks overzicht van de wereldwijd verstrekte certificaten op basis van ISO-normen voor managementsystemen zien. Zoals ISO 9001 (kwaliteit), ISO 27001 (informatiebeveiliging), ISO 50001 (energiemanagement) en ISO 22000 (voedselveiligheid). 

Voor de survey gebruikt de ISO geaccrediteerde certificeringsinstanties (CI’s), waaronder DNV GL. De certificeringsinstanties verstrekken gegevens aan de ISO over het aantal geldige certificaten dat de certificeringsinstanties hebben op 31 december 2018.  

De onderstaande tabel toont het totale aantal geldige certificaten wereldwijd en het totale aantal locaties voor elke standaard waarop de enquête betrekking heeft.

Totaal aantal geldige certificatenTotaal aantal locaties
ISO 9001:2015878.6641.180.965
ISO:14001:2015307.059447.547
ISO IEC 27001:201331.91059.934
ISO 22000:2005&201832.12036.105
ISO 45001:201811.95214.607
ISO 13485:2003&201619.47224.123
ISO 50001:201118.05946.770
ISO 20000-1:20115.3087.225
ISO 22301:20121.5065.282
ISO 28000:2007617666
ISO 39001:20125471.422
ISO 37001:20163891.541


Enkele grote certificerende instanties hebben in eerdere surveys het aantal certificaten vermeld waarin het aantal locaties was opgenomen. In deze survey zijn het aantal certificaten en het aantal locaties gesplitst, wat heeft geleid tot een aanzienlijke vermindering van het aantal gerapporteerde certificaten.Het totale aantal geldige certificaten was lager dan in 2017.  De redenen voor de daling zijn als volgt:

  • De gegevens die door enkele grote certificeringsinstanties worden gerapporteerd, verschillen van jaar tot jaar.
  • Sommige certificeringsinstanties hebben de manier waarop zij het aantal sectoren waarop hun certificaten betrekking hebben, aangepast door de twee vragen in de vragenlijst van 2018 van elkaar te scheiden (deze werden in eerdere vragenlijsten aan elkaar gerelateerd, wat tot verwarring leidt in het geval van multisectorale certificaten).
  • In sommige landen hebben belangrijke certificerende instellingen niet deelgenomen. 

Om deze redenen heeft de ISO besloten om de resultaten van 2018 te publiceren zonder de voorafgaande resultaten. De reden hiervoor was dat sommige instellingen de vragen anders gesteld hebben die in verband zijn met het aantal certificaten, locaties en sectoren. Dit heeft tot gevolg dat de vergelijking van de cijfers over het aantal geldige certificaten ten opzichte van de vorige enquête niet tot nauwkeurige conclusies leidt. 

Totaal aantal geldige certificaten BelgiëLocaties
ISO 9001:20153.1494.783
ISO 14001:20151.0121.637
ISO IEC 27001:201394208
ISO 22000:2005&2018146161
ISO 45001:20184650
ISO 13485:2003&2016147134
ISO 50001:2011107175
ISO 20000-1:201138
ISO 22301:201223
ISO 28000:200711


Kijk voor meer informatie op de website van de ISO. 


Bron: International Organization for Standardization (ISO), www.iso.org.