DNV behaalt mijlpaal!

DNV heeft als eerste certificatie-instelling in Nederland ISO 17029 accreditatie-certificaten ontvangen van de RvA.

Joep Ottenheim, lead auditor en trainer, en Rob van Surksum, Technical & Quality Assurance Manager, hebben namens DNV de eerste ISO/IEC 17029 accreditatie-certificaten in ontvangst mogen nemen. DNV is als eerste certificatie-instelling in Nederland RvA geaccrediteerd voor EU-ETS onder de EN ISO/IEC 17029:2019.

De RvA verleent sinds dit jaar aan de verificatie- en validatie instellingen accreditatie volgens ISO/IEC 17029. Tot op heden was validatie en verificatie beperkt tot emissie van broeikasgassen op basis van de EN-ISO 14065, nu kent de nieuwe norm geen beperkingen meer in het toepassingsgebied.

De norm biedt een gemeenschappelijk kader voor de validatie en verificatie van allerlei beweringen oftewel claims, zoals milieuclaims, ethische claims en vergelijkende claims. Maar ook met betrekking tot processen en beloften aan klanten, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en milieubescherming, ethiek en integriteit.

“Verificatie en validatie sluit door de ISO/IEC 17029 beter aan bij de TIC-industrie (Testen, Inspecteren en Certificeren) en certificatie onder bijvoorbeeld ISO/IEC 17021 en ISO /IEC17024”, zegt Rob van Surksum. “De CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, is straks als schema zeer geschikt om onder accreditatie te brengen volgens de ISO/IEC 17029”.

In een wereld die steeds complexer wordt, zien we de behoefte aan vertrouwen groeien. Het is steeds moeilijker aan betrouwbare informatie komen. Geaccrediteerde verificatie- en validatiediensten volgens ISO/IEC 17029 kunnen een belangrijke rol spelen in deze behoefte. De RvA is actief betrokken geweest bij de totstandkoming van deze norm.