DNV GL geaccrediteerd conform ISO 22301:2019

UKAS heeft DNV GL geaccrediteerd voor de nieuwe versie van de Business Continuity Management System standaard.

In deze periode van grote onzekerheid is het essentieel dat elke organisatie in staat is haar activiteiten voort te zetten en onderbrekingen van haar dienstverlening te vermijden. De herziene versie biedt een overzicht van de hedendaagse complexiteit, helpt organisaties om risico's te beheersen en versterkt de concurrentievoordelen. 

ISO 22301 specificeert de vereisten voor een Business Continuity Management System en biedt nu een duidelijkere en beter leesbare handleiding voor de vereisten. 

"We zijn erg trots op deze prestatie. Erkend worden als certificeringsinstantie voor de nieuwe versie van ISO 22301 betekent dat we ons inzetten om organisaties te helpen bij het implementeren van een bedrijfscontinuïteitsstrategie en het overwinnen van verstoringen en onderbrekingen in hun bedrijfsvoering”, aldus Paul Breslin, ICT-sectorleider DNV GL Business Assurance. 

Als geaccrediteerde certificatie-instelling is DNV GL klaar om klanten te ondersteunen bij de overgang naar de nieuwe versie (2019) van de standaard.

De belangrijkste veranderingen:

  • De ISO-vereisten voor High Level Structure zijn vanaf 2012 ontwikkeld en toegepast. 
  • De eisen zijn alleen verduidelijkt; er zijn geen nieuwe eisen. 
  • Disciplinespecifieke BC-eisen staan nu allemaal in paragraaf 8 'Operation'.
  • Paragraaf 8 is geherstructureerd met het oog op een duidelijker presentatie van de belangrijkste operationele eisen. 
  • BC termen zijn gewijzigd om de duidelijkheid te verbeteren.

Hoe kunnen wij u helpen bij de transitie?