DNV GL reikt eerste ISO 45001-certificaat uit aan Lidl Nederland

Nauwelijks meer dan een maand na de publicatie van de nieuwe norm, reikt DNV GL het eerste ISO 45001-certificaat uit tijdens het NEN Congres ‘De impact van de nieuwe ISO 45001’. Veiligheid en gezondheid staan centraal. Lidl Nederland maakt er werk van en wordt beloond!

“Het is een uitzonderlijke prestatie!” Arjan van Heerde, als Business Leader Food & Beverage namens DNV GL, vertelt wat er zo bijzonder is: “In het voorjaar van 2017 voerden wij de eerste, oriënterende gesprekken met Lidl. Men maakte ons duidelijk dat er al heel veel goed geregeld was. Daarom wilde Lidl niet volgens OHSAS 18001 laten certificeren maar meteen kiezen voor de nieuwste norm, die toen nog in ontwikkeling was. Op basis van de DIS-versie wilde men de organisatie doorlichten en het veilig en gezond werken naar een nog hoger niveau tillen. Bovendien was er de ambitie om als eerste organisatie het nieuwe certificaat te verwerven. Dat noem ik uitzonderlijk, zeker als je bedenkt dat werken volgens een standaard als deze helemaal niet gebruikelijk is in de retail en foodbranche, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de bouwsector, waar arbo- en veiligheidsnormen een must zijn. Lidl geeft hiermee een sterk signaal af: veilig en gezond werken is overal en voor iedereen belangrijk en Lidl heeft haar zaken op orde! Lidl Nederland vervult nu een koplopersrol. Mogelijk zullen de andere Europese landen én vestigingen volgen.” 

Interessante inzichten

Op haar weg naar het ISO 45001-certificaat liet Lidl zich bijstaan door adviesbureau SBMC. Samen met DNV GL ontstond er een prettige driehoeksverhouding. Fred Tiebesl, Manager HSE/Arbeidsschutz van Lidl: “Zowel voor ons, de klant, als voor onze adviseur en de auditor was ISO 45001 nieuw. We hebben vaak gedrieën gespard over de interpretatie. Dat leidde tot interessante inzichten. Tot ons genoegen hebben we ook regelmatig de auditor kunnen verrassen met onze ver ontwikkelde ideeën en werkwijzen. Denk aan beleid rond inwerktrajecten, loopbaanontwikkeling en verzuimbegeleiding. Verder werken wij continu aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de distributiecentra (het in- en uitpakken van dozen veroorzaakt fijnstof). Tijdens de audits hebben we de puntjes op de i gezet en hebben we nieuwe verbeteringen kunnen doorvoeren. Zo hebben we voor de contextanalyse informatie verzameld vanuit de organisatie om deze vervolgens te delen. Daardoor is er meer begrip voor elkaar en een betere samenwerking ontstaan. Ook is het prioriteren van doelstellingen ten goede veranderd. En natuurlijk is er naar buiten gekeken. We kunnen zelf onze zaken voor elkaar hebben, maar hoe zit het met onze transporteurs en onderhoudspartijen? Er gebeurt heel wat op onze distributiecentra, waar dagelijks, 24/7, zo’n 300 medewerkers actief zijn. Het is belangrijk dat we in die hectiek omzien naar hun welbevinden. Daar worden we nog beter van!” 

De nieuwe ISO 45001-norm

ISO 45001 is de nieuwe internationale managementsysteemnorm voor gezond en veilig werken. Op 12 maart 2018 is de nieuwe norm ISO 45001 gepubliceerd. De nieuwe norm zal in 2021 definitief de OHSAS 18001 norm vervangen.

De volgende stappen naar ISO 45001