Een op twee bedrijven heeft geen risicomanagementstrategie

Een internationale enquête uitgevoerd door DNV GL en onderzoeksbureau GfK Eurisko onder ruim 1500 professionals toont aan dat de helft van de ondervraagde bedrijven geen duidelijke risicomanagementstrategie heeft en slechts 43% meetbare doelen stelt voor risicobeheersing.

Luca Crisciotti, CEO of DNV GL – Business Assurance

Elke organisatie wordt wel geconfronteerd met factoren die het halen van hun doelstellingen onzeker maken. Niet geïdentificeerde en niet behoorlijk beheerste risico’s kunnen een negatief effect hebben op bedrijven, schade toebrengen aan mensen en materiële, financiële en reputatieschade veroorzaken. Hoewel het een utopie is om te denken dat alle risicofactoren kunnen worden beheerst, is het een feit dat bedrijven die risicomanagement op een gestructureerde manier aanpakken, beter bestand zijn tegen economische tegenslagen.

Gedreven door compliance

Het onderzoek laat zien dat bedrijven die een strategie voor risicomanagement hebben, voornamelijk zijn gedreven door compliancebehoeften (71%), bedrijfsbeleid (64%) of wensen van klanten (63%). Voor iets meer dan de helft van de ondernemingen (55%) is financieel voordeel het belangrijkste argument. 
Uit het onderzoek blijkt tevens dat risicomanagement door 37% van de bestuursleden, 46% van de topmanagementteams en 40% van het middenkader wordt toegepast in de dagelijkse activiteiten. Bij grotere ondernemingen met meer dan 1000 werknemers speelt risicomanagement natuurlijk een grotere rol dan bij de kleinere: 77% zegt te beschikken over een specifiek risicomanagementteam.


Ter ondersteuning van de implementatie van best practices in een organisatie zijn verschillende normen, richtlijnen en raamwerken voor risicomanagement beschikbaar. De enquête laat daar echter een vrij lage bekendheid mee zien: slechts een op de drie bedrijven (36%) past ten minste één norm, richtlijn of raamwerk toe (soms zelfs maar gedeeltelijk).

Meer focus

Risicomanagement krijgt wel steeds meer aandacht bij bedrijven. Een aantal van hen stelt zelfs dat het in de nabije toekomst een cruciale rol zal spelen in de algehele strategie en prestaties van hun organisatie. Van de ondervraagde organisaties is 45% van plan om de komende drie jaar de investering in risicomanagement te verhogen. De meeste respondenten (81%) denken dat een gestructureerde risicomanagementaanpak als basis voor hun managementsysteem toegevoegde waarde zal opleveren voor zowel de organisatie als haar stakeholders.

Luca Crisciotti, CEO van DNV GL – Business Assurance, merkt in dit verband op: “Toonaangevende bedrijven zien risicomanagement niet alleen als een noodzaak om bedreigingen te beheersen of naleving van wet- en regelgeving te verzekeren. Voor deze organisaties biedt integratie van een goede risicomanagementaanpak met de bedrijfsstrategie ook de mogelijkheid om positief risico te ontdekken en gebruik te maken van zakelijke kansen.”

  ViewPoint report

ViewPoint report

Where are you on the risk management journey?

  Video infographic

Video infographic

See our interactive video on the main findings from the survey

 

Infographic

Download the infographic

 

Intro to Risk Management in the ISO standards

 

Risk Management self assessment checklist

Compliance Rating Tool