Espresso survey: Hoe beheersen organisaties infectierisico’s in tijden van COVID-19?

Flexibele organisaties die samenwerken en op zoek zijn naar verbetering, zijn het beste in staat om op COVID-19 te reageren en veerkracht op lange termijn op te bouwen. Maar hoe worden infectierisico’s vandaag de dag door organisaties beheerd? En wat hebben organisaties tot nu toe van de pandemie geleerd? Lees hieronder een korte samenvatting met de highlights uit het onderzoek.

Hoe weet u of de COVID-19 respons binnen uw organisatie volwassen is? Op het moment dat organisaties met de pandemie geconfronteerd werden, kwam de uitdaging om een snelle en allesomvattende oplossing te vinden. In iets wat onverwacht een langdurige situatie is geworden, is een robuust en duurzaam beheer van infectierisico's essentieel geworden.

Wie zijn degene die binnen de organisatie actie ondernemen op de COVID-19 pandemie?

Uit het onderzoek van DNV GL blijkt dat de reactie op COVID-19 buitengewone inspanning en leiderschap van het senior management vereist, wat verder gaat dan de gebruikelijke HSEQ-afdeling. Dit komt doordat de crisis effect heeft op de potentiële veiligheid, de reputatie of de financiële impact van de organisatie. Zo wordt de strijd tegen het virus grotendeels vanuit de top geleid, waarbij de Managing Directors en CEO's de leiding nemen (41,8%). Wanneer er specifieke veiligheidscomités (27,8%) worden opgericht, combineren zij vrijwel altijd de betrokkenheid van het senior management met specifieke technische knowhow. Sléchts 11,8% van de HSEQ managers is verantwoordelijk voor de aanpak van het virus binnen de organisatie.

Organisaties geven aan dat de volwassenheid hoog is, maar kan er sprake zijn van enig over-optimisme? 

Organisaties beoordelen hun risicomanagementbenadering zelf als vrij volwassen. Zij wijzen op een belangrijke ontwikkeling sinds het begin van de pandemie. Toch blijkt er uit de ervaringen en inzichten van onze experts dat er redenen kunnen zijn om aan te nemen dat er een zekere mate van over-optimisme bestaat. 

Maar liefst 30% van de organisaties ziet zichzelf als ‘optimaliserend’. Er is geen rede voor twijfel aan de risico-expertise onder de respondenten. Echter vereist de pandemie deskundigheid en een juiste aanpak op het gebied van infectierisico’s die in de recente geschiedenis nog nooit eerder vertoond is. Waar voorheen alleen infectiepreventieve maatregelen werden genomen in ziekenhuizen en de gezondheidszorg, worden organisaties op dit moment uitgedaagd om wendbare en langdurige processen te ontwikkelen en continuïteit te waarborgen. 

Wat hebben organisaties tot nu toe van de pandemie geleerd?

De belangrijkste lessen die tot nu toe uit de pandemie zijn geleerd, hebben betrekking op wendbaarheid en moderne technologieën. Dit komt overeen met de bevindingen in het ViewPoint onderzoek van DNV GL over ‘Concurrentievoordeel door veerkracht in de supply chain’. Om de impact van de pandemie te beperken en de bedrijfscontinuïteit te verzekeren, geven organisaties aan dat wendbaarheid, flexibiliteit en toepassing van nieuwe digitale technologieën de belangrijkste strategieën zijn.

Waaruit bestaat de infectiepreventie aanpak binnen organisaties?

In tegenstelling tot de self-assessment lijken organisaties vrij vergevorderd in hun risicomanagementbenadering. Meer dan 70% heeft een kader voor de identificatie, aanpak en preventie van infectierisico's opgenomen. Alleen als er dieper op het onderwerp wordt ingegaan lijkt er een zwakte te liggen bij de beoordeling, het toezicht en benchmarking van organisaties. Slechts 1 op de 3 organisaties beschikt over beoordelingsmethoden voor hun aanpak van het infectierisicobeheer. 

Wat zijn de voordelen van een managementsysteem voor infectierisicobeheer?

Op een schaal van 1 (niet belangrijk) – 4 (uiterst belangrijk) werd aan de respondenten gevraagd wat de voordelen van een managementsysteem voor infectierisicobeheer zijn. Op dit moment zijn de extra voordelen nog niet geheel duidelijk voor organisaties naast het waarborgen van de veiligheid van mensen. De top 3 voordelen van het implementeren van een managementsysteem voor infectierisicobeheer zijn:
  • Verbetering van het beheer van leveranciers (2,60)
  • Voordelen met belasting/banken/verzekeringen (2,58)
  • Betere relaties met de autoriteiten mogelijk maken (2,57)
Deze drie voordelen worden op de voet gevolgd door het bieden van een concurrentievoordeel (2,56) en het creëren van nieuwe marktkansen (2,54).

Alle resultaten bekijken?

Deze espresso survey over infectierisicobeheer is in november 2020 uitgevoerd. De resultaten zijn afkomstig van 1,272 professionals uit organisaties in verschillende sectoren in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië.