Gaat de overgang naar een circulaire economie wel snel genoeg?

Uit een recent onderzoek van DNV en WBCSDblijkt dat circulaire economie in bestuurskamers over de hele wereld steeds hoger op de agenda komt te staan. Bekijk hier ook de webinar die onlangs heeft plaatsgevonden of download het onderzoeksrapport.

  • 3 op de 4 organisaties analyseren of bespreken circulaire economie
  • Voor slechts 12% vormt het de kern van hun huidige bedrijfsstrategie
  • 5,9% noemt zich een leider op het gebied van circulariteit
  • 24,7% bepaalt vóór implementatie een baseline voor circulariteit
  • Slechts 12,1% ziet digitale technologieën als een belangrijke aanjager voor de overgang naar een circulaire economie

Uit een recent onderzoek van DNV en World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) blijkt dat circulaire economie in bestuurskamers over de hele wereld steeds hoger op de agenda komt te staan. Ondanks de groeiende aandacht bij het publiek, de wetgevers en het bedrijfsleven lijkt de verschuiving naar bedrijfsmodellen die waardevernietiging minimaliseren traag te verlopen. 

Webinar terugkijken

Wilt u de webinar over Circulaire economie terugkijken? Tijdens de webinar deelden o.a. Nespresso en DSM hun ervaringen. Kijk de webinar hier terug.

Het onderzoek

“De toenemende druk van stakeholders en regelgeving, zoals het EU Circular Economy Action Plan dat in maart 2020 is aangenomen, lijkt tot nu toe geen wezenlijke invloed te hebben gehad op het tempo van de transitie”, zegt Luca Crisciotti, CEO Supply Chain & Product Assurance van DNV. “Slechts 5,9% van de organisaties zegt voorop te lopen met hun aanpak en ook de innovatie van bedrijfsmodellen vindt slechts mondjesmaat plaats. Er valt dus nog veel werk te verrichten voordat we een staat van echte circulaire economie bereiken en kunnen overschakelen van het lineaire industriële model van ‘take-make-waste’ naar een model met een significante bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.” 

De ViewPoint-enquête “Circulaire Economie. Hoe gaan organisaties hierop over?” wijst uit dat organisaties zich meer richten op proces- en productinnovatie, zoals terugwinning van grondstoffen (30,3%) of verlenging van de levensduur van producten (39,6%). Minder organisaties zijn overgestapt op innovatievere bedrijfsmodellen, zoals Product-as-a-Service (17,6%) en deelplatforms (12,5%). De meeste organisaties (57,2%) zien kostenbesparingen als belangrijkste voordeel. Dat is geen verrassing, omdat ze blijven vasthouden aan bestaande processen en producten. 

“Hoewel de private sector duidelijk veel waarde aan circulariteit hecht, is de externe communicatie van hun inspanningen onsamenhangend qua reikwijdte en gebruikte barometer. Investeerders, klanten en regelgevers vragen steeds vaker om informatie over circulaire prestaties. Organisaties die hun circulariteit kunnen meten, monitoren en verbeteren, oogsten de meeste waarde en kunnen nu al hun ware leiderschap tonen”, zegt Brendan Edgerton, Circular Economy Director bij WBCSD. 

De vooruitgang wordt belemmerd doordat slechts 24,7% van de organisaties het initiële niveau (de baseline) van circulariteit bepaalt voordat er initiatieven worden uitgevoerd. Daar staat tegenover dat 26,7% van de organisaties wél specifieke doelen en streefcijfers heeft vastgesteld en 19,8% prestatie-indicatoren heeft bepaald. Zonder juiste meetgegevens wordt het wel heel moeilijk om te bepalen welke initiatieven succesvol zijn en kunnen worden opgeschaald en om transparant over de prestaties te communiceren. Wat ook niet helpt, is dat in totaal 65,6% van de organisaties een eigen evaluatiekader voor circulariteit hanteert, in plaats van benchmarks die zijn ontworpen door gevestigde organisaties zoals de WBCSD en de Ellen McArthur Foundation.   

“Klanten en consumenten eisen steeds vaker dat claims en prestaties op het gebied van duurzaamheid goed onderbouwd en transparant zijn. De onderzoeksresultaten lijken uit te wijzen dat de communicatie over de prestaties en de toepassing van digitale oplossingen beperkt is. We zien daarom enorme mogelijkheden om te profiteren van bestaande oplossingen. Door geverifieerde prestatie-indicatoren te combineren met blockchainoplossingen voor de volgsystemen, kunnen we de nodige betrokkenheid en het vertrouwen van stakeholders en consumenten versterken”, aldus Luca Crisciotti, CEO Supply Chain & Product Assurance van DNV.