Het Europees Comité voor gegevensbescherming onderschrijft Europrivacy™®

Europrivacy™® is het eerste certificeringsschema dat volledig beantwoordt aan de eisen van artikel 42 van de AVG en wordt onderschreven door vertegenwoordigers van alle nationale gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU.

Het Europees Comité voor gegevensbescherming (European Data Protection Board, EDPB) is het centrale orgaan voor gegevensbescherming dat erop toeziet dat de General Data Protection Regulation (GDPR) – in Nederland beter bekend als de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – consequent wordt toegepast in de hele EU. Daarnaast bevordert de EDPB de samenwerking tussen de privacytoezichthouders. Het orgaan is door de EU ingesteld op 25 mei 2018, gelijktijdig met het van toepassing worden van de AVG.

Dat de EDPB het certificeringsschema van Europrivacy™® onderschrijft, is een belangrijke stap in de richting van een uniformere toepassing van de EU-voorschriften inzake gegevensverwerking. Certificering zorgt met een onpartijdige beoordeling door derden voor vertrouwen in de markt, voorkomt dubbel werk en vermindert de kans dat geschillen in verschillende jurisdicties verschillend worden behandeld.

“Onze oprechte felicitaties en de beste wensen voor het ECCP en Europrivacy met de erkenning door de EDPB. Wij van DNV zijn er bijzonder trots op dat wij een erkende certificatie-instelling en partner zijn voor het eerste uitgebreide certificeringsschema dat organisaties helpt om te voldoen aan de AVG-eisen voor gegevensverwerking. We hebben vooral waardering voor de ecosysteembenadering die ECCP met alle partners opbouwt en we denken dat die van het grootste belang zal zijn voor het succes van het schema”, zegt Stefano Crea, Global Market & Industries Director bij Business Assurance.

Het Europrivacy-certificeringsschema richt zich specifiek op de AVG . Europrivacy is ontwikkeld in het kader van het door de Europese Commissie gefinancierde Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020 en is ontworpen om nakoming van de specifieke verplichtingen van de AVG te waarborgen en te dienen als officieel certificeringsmechanisme in de zin van artikel 42 van de AVG.

Door zich tegen dit schema te laten certificeren kunnen organisaties aantonen dat ze voldoen aan de AVG-eisen voor gegevensverwerking en dat ze zich ervoor inzetten om persoonsgegevens te beschermen. Daardoor worden ze een betrouwbare dienstverlener voor hun klanten. Ze zijn bovendien in staat om juridische en financiële risico’s te bepalen en te beperken en kunnen daardoor onderscheidende concurrentievoordelen ontwikkelen.

Meer informatie?