IFS Food versie 7 is gepubliceerd

Versie 7 van de IFS Food-standaard is onlangs uitgebracht. De standaard voor het beoordelen van de product- en procesconformiteit met betrekking tot voedselveiligheid en -kwaliteit heeft nu een herziene structuur. De nieuwe versie geeft auditoren meer duidelijkheid over wat er van hen wordt verwacht met een verbeterde focus op de beoordeling van processen/faciliteiten. Daarnaast wordt Food Safety Culture een onderdeel van de eisen. IFS Food versie 7 wordt vanaf 1 juli 2021 verplicht voor alle gecertificeerde bedrijven.

Transitie naar IFS 7

Op 6 oktober 2020 is de nieuw versie van IFS food gepubliceerd, IFS 7. De nieuwe versie is vanaf 1 juli 2021 verplicht voor alle bedrijven. Vanaf 1 maart 2021 kunnen audits tegen de nieuwe norm worden uitgevoerd. Voor reeds gecertificeerde bedrijven zal de overgang naar de nieuwe versie worden uitgevoerd bij de eerstvolgende audit. 

De belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste veranderingen zijn onder meer een betere duidelijkheid over de verwachtingen van auditoren en meer voorschrijvende eisen, waarin de Food Safety Culture is opgenomen. Een herziene structuur maakt het gemakkelijker om met de norm te werken. De beoordelingschecklist is afgestemd op de GFSI Benchmarking Requirements versie 2020.1, FSMA en EU-regelgeving. Met versie 7 wordt er meer nadruk gelegd op de evaluatie ter plaatse dan op de documentatie. Elke derde certificeringsaudit zal onaangekondigd plaatsvinden. 

Wijzigingen in de IFS 7 standaard:

  • Het begrip audit zal worden vervangen door beoordeling Dit wordt gedaan om de product- en procesaanpak van IFS in overeenstemming met ISO/IEC 17065 te benadrukken.
  • Er zijn een aantal eisen samengevoegd waardoor er 237 eisen zijn. Voorheen waren er 281 eisen.
  • Verbeterde structuur van het certificeringsprotocol afgestemd op de behoeften van de IFS-stakeholders.
  • Het scoresysteem wordt beter gedefinieerd.
  • Het beoordelingsrapport wordt meer gestandaardiseerd.
  • Elke derde IFS Food certificeringsaudit zal onaangekondigd worden uitgevoerd.
  • Food Safety Culture wordt opgenomen in de eisen.
  • De nieuwe definities van outsourcing geven duidelijkheid over de verschillende management modalities.
  • Een geldig GLN (Global Location Number) wordt verplicht voor leveranciers in de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk. (Meer informatie over dit onderwerp vind u op de site van IFS)
  • Er zijn extra hulpmiddelen beschikbaar ter ondersteuning van kwaliteitsmanagers van gecertificeerde bedrijven, zoals nieuwe e-learningcursussen, bijgewerkte IFS-auditXpressXTM Software en IFS-auditmanager app voor interne audits

Split Assessment IFS

Sinds kort is er voor IFS een mogelijkheid om de assessment van documentatie gedeeltelijk off site uit te voeren. Indien u opteert voor deze split assessment optie dan is er eerst het gedeelte on site en binnen de 14 dagen nadien het remote documentaire gedeelte. De helft van de onsite audit tijd wordt on site gespendeerd en de helft via ICT. 

Deze optie is mogelijk voor alle IFS standaarden behalve voor IFS broker. IFS broker kan volledig remote. De optie is mogelijk zowel voor aangekondigde als voor onaangekondigde assessments. Er zal twee uur worden toegevoegd aan de audittijd. 

Indien u deze optie wenst toe te passen dan is dit de werkwijze: allereerst de klanten contacteren om zeker te zijn dat zij een certificaat gebaseerd op een split assessment accepteren. Indien dit het geval is, contacteert u DNV en vullen we een risk assessment in om te kijken of een split assessment mogelijk is. 

Per norm is er een checklist opgesteld door de IFS om aan te duiden welke eisen on site, welke eisen zowel on site als remote en welke eisen enkel remote geauditeerd zullen worden. Zowel in het rapport als op het certificaat zal de vermelding staan dat de assessment een split assessment was.

Wilt u meer informatie?