ISO Normswijzigingen: ISO 45001 klaar voor DIS stadium

ISO 45001 - ISO's eerste norm voor welzijns- en veiligheidsmanagementsystemen - is een stap dichter bij publicatie gekomen nadat recent een belangrijke commissievergadering heeft plaatsgevonden.

Jaarlijks overlijden meer dan 2,3 miljoen mensen aan de gevolgen van werkgerelateerde ongevallen en ziekten. Daarnaast worden nog eens ruim 300 miljoen mensen getroffen door een niet-dodelijk ongeval op de werkplek*. ISO 45001 is een nieuwe norm die eisen stelt voor welzijns- en veiligheidsmanagementsystemen en die voortborduurt op OHSAS 18001. De norm heeft als doel bedrijven en organisaties overal ter wereld te helpen om de gezondheid en veiligheid van hun werknemers te waarborgen. Leden van de technische commissie die aan deze norm werkt, waaronder experts en senior vertegenwoordigers van zowel ISO als de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), kwamen onlangs bij elkaar in Genève. Deze bijeenkomst stond in het teken van de opmerkingen en aandachtspunten die tijdens de consultatiefase voor de Committee Draft (CD)-versie van de nieuwe norm naar voren waren gekomen. Nu deze punten zijn opgelost en de tekst verbeterd is, is de norm klaar om door te gaan naar de zogenaamde Draft International Standard (DIS)-fase. Dit is de publieke consultatieronde die plaatsvindt voorafgaand aan publicatie. Kevin McKinley, waarnemend secretaris-generaal van ISO, ziet dit als een positieve stap in de richting van het uiteindelijke doel: de verwezenlijking van een uiterst nuttige nieuwe norm die organisaties zal helpen om levens te redden en de gezondheid en veiligheid van hun werknemers te beschermen. “Het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van werknemers is een fundamenteel vraagstuk voor alle organisaties. Het werk van ISO op dit terrein vormt een belangrijke aanvulling op de internationale arbeidsnormen van de IAO. Er bestaat veel belangstelling voor ISO 45001 als een norm die voortbouwt op de bestaande reguleringsmechanismen van de IAO en nationale overheden om de bescherming van werknemers verder te verbeteren. We zijn dan ook zeer verheugd dat de recente besprekingen ons een stap dichter in de buurt van publicatie hebben gebracht.” Sandra Polaski, adjunct-directeur-generaal van de IAO, gaf het volgende commentaar: “Het is van cruciaal belang dat deze ISO-norm, die betrekking heeft op zo'n belangrijk onderwerp, het beleid van overheden en de wereldwijd erkende principes die op nationaal en bedrijfsniveau al richting geven, bevestigt. De internationaal erkende welzijns- en veiligheidsprincipes die zijn vastgelegd in de internationale arbeidsnormen van de IAO en in de richtlijnen voor managementsystemen zoals opgesteld door de 185 landen die zijn aangesloten bij de IAO, met vertegenwoordigers vanuit overheid, bedrijfsleven en vakbonden, zijn door veel landen formeel geratificeerd en aanvaard. De wens om bij te dragen aan de totstandkoming van een norm die overeenstemt met de internationale arbeidsnormen en richtlijnen die op dit onderwerp van toepassing zijn, was dan ook een belangrijke reden voor de IAO om deel te nemen aan deze bijeenkomst.”  

DNV GL over ISO 45001

Ook DNV GL is van mening dat ISO 45001 een toegevoegde waarde gaat leveren. Albert Zwiesereijn, Technical Operations Manager, zegt hierover: “Met het implementeren van de High Level Structure is de norm qua structuur geheel in lijn met de ISO 9001:2015 en de ISO 14001:2015. Inhoudelijk zullen de ISO 14001 en DIS/ISO 45001 nog dichter naar elkaar toe groeien in vergelijking met de OHSAS 18001. Wanneer de ISO 45001 gepubliceerd wordt (naar verwachting eind 2016) zal ook deze norm onderdeel van de ‘ISO-familie’ worden. Voor bedrijven wordt het uitbreiden van de reeds in bezit zijnde ISO-certificaten met de ISO 45001 een stuk eenvoudiger.” De internationale norm OHSAS 18001 voor welzijns- en veiligheidssystemen wordt naar verwachting eind 2016 vervangen door ISO 45001. De verwachting is dat eind 2015 de ISO/DIS 45001 zal worden gepubliceerd.