Kennis consumenten essentieel voor de circulaire economie

Uit een recent onderzoek van DNV blijkt dat de kennis van consumenten over circulaire economie toeneemt en dat hun houding er over het algemeen positief tegenover staat.

  • Van degenen die bekend zijn met circulaire economie, geeft slechts 45% aan een uitgebreide kennis te hebben en actief deel te nemen
  • 60,9% betrekt informatie uit de traditionele en sociale media
  • Slechts 1 op de 5 wint rechtstreeks informatie in bij fabrikanten en leveranciers
  • 48,1% koopt producten met kringloopeigenschappen
  • 62,9% koopt liever minder of kiest tweedehands producten

Uit een recent onderzoek van DNV blijkt dat de kennis van consumenten over circulaire economie toeneemt en dat ze er over het algemeen positief tegenover staan. Om de betrokkenheid te vergroten en aan te zetten tot meer actie, moet het vertrouwen in organisaties echter nog groeien en is meer innovatie en wetgeving vereist. 

“Bewustwording staat centraal, maar het daaropvolgende consumentengedrag wordt beïnvloed door de kennis die zij hebben. Die kennis is van cruciaal belang om de circulaire economie tot realiteit te maken. Uiteindelijk is het die kennis die consumenten zal aanzetten tot recycling en gebruikmaking van terugnamesystemen of tot het uitproberen van innovatieve circulaire producten of diensten”, zegt Luca Crisciotti, CEO Supply Chain & Product Assurance van DNV.

Het is bemoedigend dat slechts 35,8% nog nooit van circulaire economie had gehoord. Van degenen die wel op de hoogte waren, gaf 45% aan dat ze goed geïnformeerd zijn en actief deelnemen. De kennis en de betrokkenheid lijken groter te zijn bij de jongere generaties: meer dan 53% zegt actief deel te nemen. Slechts 32,4% in de oudste groepering beaamt dat.

Uit het onderzoek blijkt dat consumenten hun informatie vooral uit de media en sociale media halen (60,9%). Politieke discussies (26,8%) en vrienden (23%) volgen op enige afstand. Slechts 1 op de 5 respondenten noemde informatie die rechtstreeks van fabrikanten en leveranciers afkomstig was. Dat onderstreept dat organisaties wellicht meer moeten doen om hun boodschap uit te dragen en vertrouwen op te bouwen.

“Fabrikanten en organisaties moeten het voortouw nemen in de transitie naar een circulaire economie. Dat gaat uiteraard niet zonder medewerking van de consument. Er moet dus meer worden gedaan om de informatiekloof te dichten. Bewustmaking van de consument moet prioriteit krijgen en er moet gevalideerde, betrouwbare informatie worden verstrekt”, besluit Luca Crisciotti.

Het is duidelijk dat consumenten beginnen na te denken over de gevolgen van hun koopgedrag. Maar liefst 48,1% zegt producten met kringloopeigenschappen te kopen en 62,9% koopt liever minder of kiest bewust voor tweedehands producten. Gedragspatronen, opvoeding en koopkracht lijken een rol te spelen. Ouderen boven de 55 jaar laten meer reparaties uitvoeren dan jongeren. De jongere generaties zijn geneigd meer tweedehands te kopen en verkiezen huren boven bezitten. Dit zou kunnen wijzen op een mix van nieuwe modetrends en koopkracht.

Een aantal aspecten beïnvloedt consumenten bij hun beslissing om circulaire modeproducten te kopen. Informatie over de ecologische voetafdruk is zeer belangrijk (49,1%). Bijna net zo belangrijk zijn de werk- en arbeidsomstandigheden, de kwaliteit van het product en certificeringen, geverifieerde labels en gevalideerde duurzaamheidsclaims.

Op modegebied zijn de voornaamste redenen om een circulair product te kiezen nog steeds de stijl en de prijs. Op de derde plaats komt het leveren van een bijdrage aan ecologische en circulaire doelen. De prijs is vooral van belang voor de jongere generaties, wat met hun koopkracht kan samenhangen.

Consumenten zijn niet bereid om tegen elke prijs voor circulair te kiezen. Wel is het interessant dat ze, bijvoorbeeld als hun wordt gevraagd naar het hergebruik van plastic, de meeste alternatieven voor plastic voor eenmalig gebruik als circulair en duurzaam beschouwen. Dit biedt organisaties de gelegenheid om zich aan te passen en innovatie van het bedrijfsmodel te overwegen, gericht op inspanningen die het meeste rendement opleveren.

Wilt u het gehele onderzoek lezen?

Lees hier het onderzoek.

Webinar over Circulaire Economie

Er is een on-demand webinar beschikbaar met als onderwerp: Zijn uw circulaire economie bedrijfsmodellen afgestemd op succes? Wilt u de (Engelstalige) webinar bekijken? Download de webinar hier.

Zelf aan de slag met een duurzamere bedrijfsvoering?

Bekijk hier onze certificeringsdiensten op het gebied van milieu.