Leer meer over de training interne auditor in de zorg

DNV Collega’s Angela en Naomi wilden graag hun kennis verbreden en zich verdiepen in interne audits. Dit met het doel om zelfstandig audits voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren. Om deze reden hebben zij de training Interne auditor in de zorg gevolgd, de nieuwe training die door DNV wordt gegeven. Hoe hebben Angela en Naomi de training interne auditor in de zorg ervaren?

Eind maart gaf DNV voor het eerst de tweedaagse training ‘Interne auditor in de zorg’, speciaal bestemd voor de interne auditoren in de zorgsector. Angela en Naomi namen deel aan deze interessante training, die in het Van der Valk Hotel in Ridderkerk werd gegeven. De locatie is goed bereikbaar, heeft voldoende parkeergelegenheid en het eten was heerlijk.   

De training bestond vrijwel geheel uit oefeningen en rollenspellen. Er werden audits bij een fictieve organisatie in de zorg voorbereid, gepland, uitgevoerd en gerapporteerd in teamverband. 

Tijdens de training leer je kwalitatieve auditvragenlijsten en auditplannen met een juiste rolverdeling binnen het auditteam opstellen, interviewtechnieken toe te passen en het voeren van een geslaagde eindbespreking tussen auditor en auditee en het management. Zo leerde je welke open en gesloten vragen je kon stellen tijdens een interview en hoe je de regie kon terugpakken gedurende een gesprek.

De deelnemers ervaarden de training erg positief. Ze vonden de training heel leerzaam en zinvol. Er was veel interactie tussen de deelnemers en hun auditvaardigheden zijn aanzienlijk verbeterd. 

Angela en Naomi vonden het een waardevolle training, waar de theorie goed werd uitgelegd en door middel van rollenspel geoefend kon worden aan de hand van een casus. De casus was goed vergelijkbaar met de realiteit. Zij zouden iedereen, die meer over audits wil leren, deze training zeker aanraden. Men krijgt handvatten mee om de interne audits nog beter uit te voeren, je krijgt de handige tools mee om een en ander zelfstandig uit te gaan voeren.

Ria van Haren, de trainer, vonden de deelnemers een prettige trainer en gaf met veel passie haar ervaring over. Eén van de deelnemers gaf aan dat ze tijdens de gehele training betrokken bleef en geen zenuwen ervaarde tijdens de rollenspellen, dat had ze hiervoor nog niet vaak meegemaakt. 

Al met al waren het twee geslaagde trainingsdagen! 

Wilt u zelf meer leren over de trainingen van DNV?