Nieuwe ISO-vereiste ter ondersteuning van de klimaatagenda

De International Standards Organisation (ISO) heeft haar certificeerbare managementsysteemnormen gewijzigd en de eis toegevoegd dat organisaties in hun contextanalyse altijd aandacht moeten besteden aan de mogelijke relevantie van klimaatveranderingsrisico’s.

Op 29 februari heeft ISO een amendement gepubliceerd voor bestaande en nieuwe managementsysteemnormen waartegen organisaties kunnen worden gecertificeerd. Het amendement verplicht organisaties om de relevantie van klimaatveranderingsrisico’s in overweging te nemen bij hun analyse van de organisatiecontext en de behoeften van stakeholders. Deze wijziging volgt op de ISO London Declaration, waarmee ISO zich ertoe zet klimaatverandering te bestrijden en bij te dragen aan de klimaatagenda.

“Klimaatverandering is een van de grootste milieu-uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd en vereist een urgente en gezamenlijke inspanning. Bij DNV zien wij dit als een kans om het thema klimaatverandering nadrukkelijk op de agenda’s van organisaties te zetten en bestaande instrumenten zoals managementsystemen te benutten om een positieve bijdrage te leveren”, zegt Barbara Frencia, CEO Business Assurance bij DNV.

Bij sommige normen ligt het verband met klimaatveranderingsrisico’s misschien niet direct voor de hand; het is niet de bedoeling van ISO om overal geforceerd verbanden te leggen. De nieuwe eisen die aan hoofdstuk 4 van de ISO-normen zijn toegevoegd, zijn eerder bedoeld om ervoor te zorgen dat elke organisatie klimaatverandering meeneemt in de contextanalyse. Als het thema klimaatverandering relevant wordt geacht, moet hiermee rekening worden gehouden bij het ontwerp en de implementatie van een managementsysteem.

Inzicht verkrijgen in de organisatiecontext en in de behoeften en verwachtingen van relevante stakeholders zijn nu al zaken die gecertificeerde organisaties uitvoeren. De wijziging in de normen houdt dan ook geen grote veranderingen of nieuwe activiteiten in. Vanaf nu moeten organisaties wel altijd rekening houden met de relevantie van klimaatveranderingsrisico’s als onderdeel van hun analyse.

Broeikasgassen, opwarming van de aarde en klimaatverandering staan al meer dan 30 jaar op de agenda voor overheden, autoriteiten, bedrijven, ngo’s en de samenleving als geheel.

“Veel van onze klanten leveren al een grote bijdrage aan de bestrijding van klimaatverandering. Voor organisaties die pas net zijn begonnen, zien we dit als een goede gelegenheid om hun eigen klimaatveranderingsrisico’s te evalueren en een bijdrage te leveren op basis van een structurele benadering”, aldus Barbara Frencia.