Onzichtbare Kwaliteit

In deze column deelt trainer en lead auditor Matthijs Dierick zijn gedachten over de bedrijfscultuur. Hoe kan de bedrijfscultuur een bijdrage leveren aan de successen van de organisatie? Matthijs laat zien dat een sterke bedrijfscultuur niet alleen medewerkers inspireert, maar ook invloed heeft op processen en resultaten.

Wat zijn bedrijven toch trots op de producten en diensten die zij leveren! Maar beseffen bedrijven eigenlijk wel hoe weinig van haar medewerkers daadwerkelijk contact hebben met de klant? Het zijn de vertegenwoordigers, adviseurs of monteurs die door de klant gezien worden. Echter… Deze mensen kunnen hun werk nooit goed doen als daar geen structuur van hoog gemotiveerde mensen achter zit.

Eigenlijk wel opvallend. Ik werk met een heel aantal ISO- managementsysteemnormen, die de bedrijfsprocessen centraal stellen, maar in geen enkele norm, wordt de personeelstevredenheid meegenomen als randvoorwaarde voor het leveren van kwaliteit, veiligheid, datasecurity, voedselveiligheid enzovoort. Ja, bewustzijn wordt in alle normen aangehaald, maar bewustzijn betekent niet dat de medewerkers de intrinsieke motivatie hebben om het juiste te doen. Hoog gemotiveerde medewerkers hebben dat over het algemeen wel. Gemotiveerde medewerkers zijn loyaler aan de organisatie, hebben de neiging beter hun best te doen hun werk goed te doen, zijn over het algemeen minder vaak ziek. Kortom, de gemotiveerde medewerker(s) kan/kunnen het verschil maken in elke organisatie. 

Maar hoe krijg je gemotiveerde medewerkers? Uit onderzoek van adviesbureau Gallup blijkt dat het hebben van een duidelijke bedrijfscultuur een randvoorwaarde is om mensen te motiveren en gemotiveerd te houden. Resultaten van dit onderzoek tonen aan dat succesvolle bedrijven met een sterke bedrijfscultuur gemiddeld zorgen voor 22% hogere klanttevredenheid, 2,5 keer hogere omzetgroei, 40% minder verloop en 40% minder ziekteverzuim.

Deze bedrijven laten zien dat een positieve en sterke bedrijfscultuur niet alleen de werktevredenheid en motivatie van medewerkers verhoogt, maar ook direct impact heeft op de kwaliteit van producten, diensten en de algehele prestaties van de organisatie. Bedrijfscultuur zegt iets over hoe organisaties omgaan met hun klanten, maar belangrijker nog hoe medewerkers en leidinggevenden in een organisatie met elkaar omgaan. Eerlijk gezegd, al dat thuiswerken wat steeds meer de standaard wordt, kan een bedreiging vormen voor het hebben van een eigen bedrijfscultuur en een eigen identiteit. Ik denk dat organisaties uit dit oogpunt zich er heel bewust van moeten zijn dat om een cultuur te creëren onderling contact tussen collega’s noodzakelijk is. Ik denk dat iedere organisatie
naar een hybride werkomgeving moet gaan, waarbij zeker gesteld kan worden dat medewerkers elkaar regelmatig tegenkomen, ontmoeten en samenwerken.

Er is niet één ISO-norm die een personeelstevredenheidsonderzoek verplicht stelt, maar ik denk dat het voor ontzettend veel bedrijven hele waardevolle informatie kan opleveren. En dan geen vragen stellen over salaris en het
aantal vakantiedagen, maar vragen stellen over omgangsvormen, ontmoeting, samenwerking. Probeer eens samen met je medewerkers op een half A4'tje je eigen (gewenste) bedrijfscultuur te formuleren, in concrete criteria. Criteria waar je elkaar op kunt aanspreken, die leven in je organisatie, die gedragen worden door iedereen. 

Het hebben van een heldere cultuur, duidelijke omgangsvormen én de wetenschap van de medewerkers dat loyaliteit twee kanten op gaat (van medewerker naar de werkgever, maar zeker ook andersom), draagt bij aan motivatie. Motivatie draagt vervolgens weer bij aan betere kwaliteit, betere planning, betere resultaten. Simpel gezegd: wanneer iedereen happy is met en in een organisatie, dan kan het bijna niet anders dan dat de organisatie een groot succes wordt of succesvol blijft!

 

Bron: Kwaliteit in Bedrijf