Ook voedselfraude bedreigt de voedselveiligheid!

Voedselfraude heeft voor het grootste deel te maken met geldelijk gewin, sjoemelen kan simpelweg veel geld opleveren. Bedrijven dienen een food safety culture te hebben. Als een bedrijf niet integer is of te naïef is naar de toeleveranciers, is de kans op gesjoemel erg groot.

Bij voedselveiligheid denken we doorgaans aan gevaarlijke fysieke afwijkingen van ons eten: ongewenste micro-organismen, pesticiden, verboden toevoegingen, noem maar op… Voedselfraude - het gesjoemel met voedsel uit winstbejag – is echter evenzeer een bedreiging van de voedselveiligheid. Helaas krijgt dit fenomeen relatief weinig aandacht, terwijl het steeds vaker vóórkomt. Volgens Désirée Kamperman, Senior Lead Auditor Food Safety bij DNV, is voedselfraude niet met aanscherping van de regels maar het best te bestrijden met een substantiële omwenteling in mentaliteit en commitment bij bedrijven (Food Safety Culture) en het creëren van volledige transparantie binnen de supply chain.

Ook voedselfraude bedreigt de voedselveiligheid!

Het vertrouwen in de kwaliteit van uit Nederland afkomstige voeding is gemiddeld niet slecht. Even afgezien van de ‘erin hakkende’ voedselschandalen – denk aan fipronil in eieren, het paardenvleesdebacle en de recente affaires met het ontsmettingsmiddel ethyleenoxide – denkt zo’n 70 procent van de consumenten dat de dagelijkse hap zonder al te veel vraagtekens doorgeslikt kan worden .  

Bepaald geen beroerde score, zeker gezien de complexiteit van de markt en de daartoe behorende ketens. Desalniettemin is een dikke korrel zout op z’n plaats, want de cijfers betreffen voornamelijk de voedselveiligheid: in hoeverre is onze voeding verstoken van ziekmakende micro-organismen, van giftige of schadelijke stoffen of van productvreemde, ongewenste en/of allergene bijvoegingen. De tevredenheidsonderzoeken gaan echter niet in op gesjoemel met voedsel, oftewel naar de oprukkende voedselfraude.

Wat is voedselfraude?

Eigenlijk bestaat er geen eenduidige definitie van voedselfraude, maar de Europese Commissie heeft de volgende omschrijving vastgelegd: "Elke vermeende opzettelijke handeling van bedrijven of personen met het doel kopers te misleiden en daaruit onrechtmatig voordeel te halen, in strijd met de regels bedoeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 2017/625 (de wetgeving inzake de agrovoedingsketen)".   

Voedselfraude heeft voor het grootste deel te maken met geldelijk gewin, sjoemelen kan simpelweg veel geld opleveren. Bovendien zijn er diverse factoren die fraude extra aantrekkelijk maken. Denk aan de coronacrisis, de stijgende voedselprijzen, de vraag naar goedkoper voedsel en de relatief kleine pakkans.  In Nederland wordt voedselfraude als zodanig niet geregistreerd. Op Europees niveau is er de RASFF-database, maar die vermeldt uitsluitend incidenten die effect hebben op de voedselveiligheid. Opvallend is wel dat de laatste jaren het aantal gerapporteerde 

Wilt u het artikel verder lezen?

Lees het hele artikel.


Dit artikel is geschreven door Peter Nilwik en geplaatst in Waar & Wet