Open cultuur leidt tot meer voedselveiligheid

Voedselveiligheid zit voor een deel in gedrag en bewustwording bij personeel. Dat is best uitdagend om te veranderen, zo ziet ook Sander Buijs van certificatie-instelling DNV. Hij heeft enkele tips die organisaties kunnen toepassen om voedselveiligheid te verhogen.

Buijs is Senior Food Safety Lead Auditor bij DNV, een internationaal opererende certificatie-instelling met onder andere activiteiten in de voedselindustrie. “Op verzoek van klanten certificeren wij onder andere tegen FSSC, BRCGS of andere specifieke certificatieschema’s.” Voedselveiligheidscultuur is tegenwoordig wettelijk vastgelegd in Europees verband, legt Buijs uit. “Er wordt een aantal criteria aan gesteld zoals ‘management commitment’ en ‘bewustzijn en gedrag van medewerkers’. Voor veel organisaties is dat nog nieuw. Op managementniveau dringt het vaak wel door, maar we zien in de praktijk ook een worsteling met hoe men het personeel op de werkvloer bewust kan maken van de belangen van voedselveiligheid en hoe ze daarmee om moeten gaan. Want voedselveiligheid is meer dan je handen wassen, de deur achter je sluiten en je werkplek schoonhouden.  

De vraag is dan bijvoorbeeld hoe je echt effectief schoonmaakt, want van huis uit hebben medewerkers daar niet altijd kennis van. Een ander voorbeeld is of een medewerker zijn collega durft aan te spreken op iets wat hij niet goed doet. Een andere vraag waar organisaties volgens Buijs mee worstelen is hoe je bewustwording en gedrag precies meet. “Een methode is jaarlijks interviews houden om vervolgens de uitkomsten te vergelijken met eerdere jaren. Zo zie je of er een vooruitgang is in de mate waarin mensen het gevoel hebben dat ze misstanden kunnen melden, of dat er gebieden zijn die je met opleiding kunt beïnvloeden.” 

Schade aan volksgezondheid voorkomen  

DNV toetst organisaties tegen een norm en toetst hierbij ook of wetgeving en voedselveiligheidsregels goed worden gewaarborgd. “Door onze uitgebreide ervaring in de voedselindustrie weten we precies hoe we dat moeten doen en organisaties daarin vooruit kunnen helpen. Het doel is om risico’s naar een laag niveau terug te dringen, zodat het uiteindelijke effect is dat schade aan de volksgezondheid wordt voorkomen. Ook een recall wil je natuurlijk als organisatie niet hoeven te organiseren. Het levert niet alleen schade op aan je bedrijfsprocessen en resultaat, maar ook aan je reputatie. Door goed te toetsen aan de vereisten van de wet en de schema-eigenaren kunnen we daar als auditor ons steentje aan bijdragen.” 

Gedrag beloond 

Buijs pleit voor een open cultuur binnen organisaties, waarin er een veilige omgeving is om misstanden te melden en elkaar aan te spreken op zaken die niet goed gaan. “Waar het nu stoer is om dat niet te doen, zou het stoer moeten zijn om wel het gesprek aan te gaan.” En dat gedrag zou ook beloond moeten worden, vindt Buijs. “Bijvoorbeeld door jaarlijks te vieren dat er weer geen recall geweest is of extra aandacht aan voedselveiligheid te geven tijdens de kerstborrel. Dat zorgt voor een onderlinge band en verbetert automatisch het bewustzijn en het gedrag van mensen.” 

Bron: VMT