Remote Inspecties bij DNV

De technische experts van DNV voeren inspecties op afstand uit. Bent u ook benieuwd hoe een remote inspectie werkt?

Remote inspecties worden steeds vaker ingezet. Niet alleen op momenten dat het niet mogelijk om naar elkaar toe te reizen maar ook als bepaalde risico’s zich voordoen, biedt een inspectie op afstand uitkomst. Door middel van audiovisuele middelen wordt het mogelijk om de inspectie op afstand uit te voeren. Dit is een uitstekende manier om aan te tonen dat uw productcertificaat geldig is en dat u als organisatie in control bent.

Remote Inspecties bij DNV

Een remote inspectie is een inspectie die op afstand wordt uitgevoerd, zonder dat de inhoud afwijkt van een traditionele inspectie op locatie. Via een digitale omgeving en met behulp van de juiste audiovisuele middelen wordt de inspectie uitgevoerd. Interviews worden online afgenomen en de inzage van documenten en processen gebeurt ook online. De remote inspectie dient inhoudelijk precies hetzelfde te zijn als een fysieke inspectie. Het is aan de inspecteur om zoveel mogelijk ‘online’ te kunnen zien om het product objectief en goed te beoordelen.

Waarom een remote inspectie?

Remote inspecties worden vandaag de dag steeds vaker ingezet. Tegenwoordig vestigen organisaties zich niet meer alleen op één locatie maar over meerdere locaties in het land en soms zelfs in meerdere landen. Inspecteurs zijn door het gebruik van remote inspecties in staat producten op een effectieve manier te beoordelen,  zonder kostbare tijd te verliezen met reizen. 

Ook wanneer er zich voor u en/of de inspecteur een risico voordoet om naar elkaar toe te reizen, biedt een remote inspectie uitkomst.

Hoe gaat een inspecteur te werk bij een remote inspectie?

Op basis van de aandachtsgebieden die zijn doorgegeven stelt de inspecteur een inspectie programma op. Hierin geeft hij aan welke afdelingen en functionarissen hij wil bezoeken en interviewen en/of welke producten of samenstellingen hij wil bekijken. Wanneer een inspectie op afstand plaatsvindt, is in het inspectie programma terug te lezen welke onderdelen van de inspectie ‘remote’ worden uitgevoerd.

U kunt gebruik maken van uw eigen digitale omgeving of van andere technologische apps. Op het moment dat de inspectie start loggen zowel u als de inspecteur in op dezelfde digitale omgeving en start het interview in de vorm van een videogesprek. Er kunnen online opnames gemaakt tijdens een remote inspectie, dit om met name het product gedetailleerd vast te leggen.

Is remote inspecteren toegestaan?

Jazeker. Elke certificerende instelling die audits/inspecties uitvoert dient zich te houden aan de richtlijnen van de IAF MD 4:2018. In de IAF Mandatory Document 4 staan eisen die gesteld worden aan het gebruik van digitale technologie tijdens audits/inspecties. In de Mandatory Documents van IAF staan eisen waar certificerende instellingen op worden getoetst door accreditatie-instellingen.

In de ISO 19011:2018, het wereldwijde referentiedocument voor intern auditeren, wordt ook verwezen naar remote inspectie en is een specifiek onderdeel opgenomen waar de eisen worden omschreven ten aanzien van het uitvoeren van remote inspecties.

Waar moet u rekening mee houden?

 • Het is niet altijd mogelijk om alle onderdelen remote te inspecteren. Bijvoorbeeld bij de keuring van een drukvat ingebruikname, is het nodig om de locatie te blijven bezoeken.  In dit geval wordt een deel remote gedaan en de rest van de inspectie gebeurt op locatie. 
 • We blijven afhankelijk van technologie, zoals de beschikbaarheid van het internet en de stabiliteit van externe netwerken. De beschikbaarheid van audiovisuele middelen kan een aandachtspunt zijn.
 • De inspecteurs zijn niet fysiek bij u op locatie en zullen minder zichtbaar zijn binnen de organisatie, wat van invloed kan zijn op de interne betrokkenheid bij de inspectie. Het is raadzaam om uw collega’s tijdig te betrekken en de organisatie van extra informatie te voorzien voor de inspectie.

Hoe kunt u zich voorbereiden op een remote inspectie?

 • Bespreek met de inspecteur welke onderdelen op afstand beoordeeld kunnen worden, zodat dit goed in het inspectieprogramma wordt weergegeven.
 • Bereid uw organisatie goed voor en deel informatie over de nieuwe manier van inspecteren.
 • Overweeg een deel van uw interne inspecties ook remote uit te voeren, zodat men bekend raakt met online inspecteren.
 • Zorg op de locatie voor een geschikte ruimte met goede audiovisuele middelen voor de medewerkers in de audit.
 • Voer tijdig een online test uit met de inspecteur voordat de remote inspectie plaatsvindt om zo eventuele technische problemen op tijd op te kunnen lossen.

De voordelen van remote inspecties

Remote inspecteren is een veilige en efficiënte optie. De voordelen zijn onder andere:
 • Inspecties op afstand bieden u flexibiliteit. Het is een ideale oplossing voor het uitvoeren van inspecties wanneer het reizen beperkt is of  wanneer de aanwezigheid ter plaatse te kostbaar kan zijn.
 • Er is geen risico op vertragingen wanneer reizen geen optie is.
 • Er is een directe toegang tot diepgaande technische expertise ongeacht waar de inspectie plaatsvindt.
 • Honderden experts zijn binnen handbereik. Er kan gebruik gemaakt worden van een technisch expert waar dan ook ter wereld. 
 • Handhaving van de bedrijfscontinuïteit onder zware omstandigheden en situaties.

Remote inspectie Siemens

DNV voert remote inspecties uit bij de windmolenparken van Siemens. De Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) windturbines bevatten onderdelen onder druk (vaten, kleppen en leidingen) waarop de Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED) van toepassing is. Onze technische inspecteurs controleren vanuit hun  eigen locatie of dat alle Wind Turbine Generators (WTG) die door SGRE op de markt worden gebracht binnen de EU of de EER, voldoen aan de eisen van de Pressure Equipment Directive (PED). Deze richtlijn stelt de essentiële veiligheidseisen vast waaraan drukapparatuur en -samenstellingen moeten voldoen en beschrijft de procedures voor de beoordeling met de eisen van de PED.

Heeft u vragen over remote inspecties?

Neem dan contact op met Henk van Ginkel via +31 6 11 52 75 61 of stuur een mail naar henk.van.ginkel@dnv.com.


Bekijk hier alle diensten op het gebied van productcertificering.