Uitdagingen en kansen in ISO 45001-gecertificeerde organisaties

Hoe pakken organisaties bedrijfsrisico's aan?

Organisaties streven naar veiligere werkplekken, een doel dat uit een recent onderzoek van DNV naar voren komt. Deze keer richten we onze aandacht op de risico's en kansen waarmee organisaties worden geconfronteerd bij het beheer van arbo- & veiligheids management (OH&S), binnen organisaties die zijn gecertificeerd volgens ISO 45001. Welke uitdagingen ervaren organisaties het meest en waar moeten verbeteringsinspanningen zich op richten?

ViewPoint Espresso Onderzoek: Oktober 2023 - Occupational Health & Safety Management

 

Een diepgaande blik op Arbo- & Veiligheids management

 Het onderzoek heeft zich gericht op hoe organisaties ‘Occupational Health & Safety Management’ (OH&S) binnen hun organisaties beheren. Opvallend is dat organisaties die gecertificeerd zijn volgens ISO 45001 met name worstelen met hoofdstuk 8: Uitvoering (80%) en hoofdstuk 6: Planning (65%). Deze hoofdstukken bevatten essentiële eisen met betrekking tot arbeidsgezondheid en veiligheid (OH&S), waarbij het vaststellen van gevaren en voorbereidingen op noodsituaties de grootste problemen veroorzaken. Wat organisaties met name uitdagend vinden, is de competentie om te voldoen aan de complexiteit van de eisen in de norm en de voorschriften. Bovendien ervaren meer dan de helft van de ondervraagde organisaties (55%) moeilijkheden met hoofdstuk 9: Prestatie-evaluatie.


Diepgaandere analyse onthult dat maar liefst 7 van de 10 meest voorkomende non-conformities zich voordoen in hoofdstukken 6 en 8. Operationele planning en controle staat bovenaan de lijst, gevolgd door de identificatie van gevaren, de beoordeling van risico's en kansen, evenals de voorbereiding en reactie op noodsituaties. Een gebrek aan begrip en bewustzijn van de norm en ontoereikende implementatie lijken veelvoorkomende onderliggende oorzaken te zijn voor de top 3 non-conformities.


De voortgang van organisaties in hun traject

Wat betreft de ‘maturity’ van organisaties in het beheer van OH&S - de mate waarin zij in staat zijn om hun activiteiten met een hogere kwaliteit uit te voeren - geeft het rapport aan dat organisaties in de afgelopen vijf jaar een verschuiving hebben doorgemaakt. Organisaties verplaatsen zich van de fase "Ontwikkelen" (27%) naar "Opbouwen" (37%) en "Leidend" (20%). Dit is een opmerkelijke verschuiving sinds 2018, en duidt op de inzet van organisaties voor het creëren van veiligere werkplekken. In 2018 bevond 40% van de organisaties zich in de ontwikkelfase, terwijl vandaag de dag slechts 27% zich in dezelfde fase bevindt. Bovendien is het aantal organisaties dat zichzelf als leidend beschouwt, gestegen van 13% naar 20%, wat wijst op een toewijding aan excellentie.


Hoewel de meeste aandhttp://acht nog steeds uitgaat naar fysieke risico's, veiligheid, training en regulier onderhoud, groeit de focus op psychosociale veiligheid, waarbij ISO 45001-gecertificeerde organisaties het voortouw nemen. Organisaties geven ook aan te profiteren van hun managementsystemen bij het nakomen van verplichtingen op het gebied van ESG en SDG. Maar liefst 67% van de organisaties gebruikt hun managementsystemen om ESG-doelen te behalen, terwijl 56% bijdraagt aan de SDG's.

Hoe profiteren organisaties van ISO 45001-certificering? 

De belangrijkste voordelen van ISO 45001-certificering blijven gerelateerd aan het waarborgen van naleving van wettelijke vereisten, het verbeteren van prestaties op het gebied van OH&S, en het identificeren en beheren van risico's. Deze top 3 wordt nauwlettend gevolgd door de betrokkenheid en inzet van het topmanagement, evenals klanttevredenheid en het voldoen aan de behoeften van klanten.

Volledige onderzoeksresultaten?

Lees het gehele onderzoek hier.