Skip to content

VCA is vernieuwd, maar wat is er veranderd?

Op 2 april 2018 is de versie 2017/6.0 van de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) gepubliceerd. Deze vervangt de vorige VCA-versie, 2008/5.1.

DNV GL heeft de RvA-accreditatie behaald voor de VCA 2017/6.0 versie en mag dan ook audits uitvoeren volgens deze nieuwe versie. 

Wat is er veranderd?

Er zijn aanzienlijke veranderingen tussen de nieuwe VCA 2017/6.0 en de VCA 2008/5.1. Om de wijzigingen voor u duidelijk en overzichtelijk te maken, hebben wij een document opgesteld waarin we de belangrijkste verschillen en kernpunten benoemen. 

Download hier de whitepaper.

Welke acties moet ik ondernemen om me voor te bereiden op de nieuwe norm?

  • Raak bekend met de vereisten in de nieuwe norm en identificeer gaps tussen uw huidige systeem en werkwijzen en de vereisten in de nieuwe norm.
  • Ontwikkel een plan om te zorgen voor een effectieve implementatie van alle vereiste wijzigingen (inclusief eventuele wijzigingen of updates van uw beheersysteem).
  • Zorg voor training en bewustwording bij uw personeel.

Tot wanneer is mijn huidige certificaat geldig?

Er is een overgangstermijn afgesproken van drie en een half jaar vanaf de publicatiedatum van 2 april 2018. Gedurende deze periode blijven de VCA-certificaten geldig.

  • Voor 2 oktober 2021 moeten alle certificaten zijn omgezet naar de VCA 2017/6.0 versie. 
  • Vanaf 2 oktober 2019 worden alle initiĆ«le audits uitgevoerd op basis van de VCA 2017/6.0 versie.
  • Voor buitenlandcertificaten geldt een verkorte overgangsregeling. Dit zijn certificaten verleend aan buitenlandse bedrijven (uit andere landen dan Nederland en BelgiĆ«) en aan Nederlandse en Belgische bedrijven met vestigingen in het buitenland. 
Op de VCA-website kunt u alle verwijsdocumenten die horen bij de VCA 2017/6.0 versie vinden. Dit zijn documenten waarnaar in de VCA 2017/6.0 wordt verwezen, aangevuld met de overgangsregeling van de oude naar de nieuwe VCA versie.