Skip to content

Viewpoint onderzoek - Veerkracht in de supply chain

Organisaties zoeken naar alternatieve leveranciers om de risico's van de supply chain te spreiden en veerkracht op te bouwen.

Onderzoek van DNV GL wijst uit dat veel organisaties te maken hebben gehad met een verstoring in de supply chain tijdens de COVID-19 pandemie. Maar wat zijn de belangrijkste oorzaken van deze verstoring, hoe hebben zij dit opgelost en hoe kunnen risico’s beter gespreid worden? Bekijk het onderzoek wat is gehouden onder 1142 organisaties.

Uit het laatste ViewPoint onderzoek van DNV GL onder 1.142 organisaties blijkt dat 56% van de respondenten te maken gehad met een verstoring van de supply chain als gevolg van de pandemie. De belangrijkste oorzaken van de verstoring zijn vertragingen in de bevoorrading (45%), logistieke problemen (34%) en beperkingen van de internationale handel (24%).

Het versterken van de supply chain

Als gevolg van de verstoringen is 57% van plan om hun supply chain te versterken en te verbreden door samen te werken met nieuwe leveranciers.  Organisaties proberen ook de gevolgen van de pandemie te beperken door de invoering van digitalisering (36%), aangepaste criteria voor leveranciers (36%) en een evaluatie van de aanpak van het voorraadbeheer (36%).  

"Met ernstige gevolgen zoals een daling van de verkoop en de omzet (57%), een daling in de productie (39%) en een stijging van de operationele kosten (35%), is het voor veel organisaties een grote uitdaging geweest om zaken te blijven doen.  Het is niet verrassend dat de strategische verandering die de meeste organisaties hebben ondervonden, bestaat uit het spreiden van hun supply chain risico's door het uitbreiden van hun leveranciersbestand.", zegt Luca Crisciotti, CEO van DNV GL - Business Assurance. 

Actief en constructief samenwerken

Daarnaast toont het onderzoek aan dat organisaties actief en constructief samenwerken met bestaande leveranciers om pragmatische oplossingen te vinden. Het is belangrijk om eerst uw leveranciers te leren kennen, prioriteiten te stellen en de communicatie en samenwerking te verbeteren. Uit het onderzoek blijkt dat 77% van de organisatie‚Äôs de risico's identificeert en evalueert, 45% de maatregelen identificeert die risico's beperken, 42% maatregelen implementeert die de risico's beperken en 50% de uitgevoerde maatregelen opvolgt.  

Dit duidt op een mate van volwassenheid in het beheer van bestaande leveranciers. Tegelijkertijd heeft slechts 26% controle over de indirecte leveranciers. Het is van essentieel belang om leveranciers goed te leren kennen om op elk moment een volledig en veerkrachtig antwoord te kunnen geven, tijdens deze huidige pandemie is dit extra belangrijk. COVID-19 zet het risicomanagement van de supply chain hoger op de agenda en organisaties worden gedwongen om hun volwassenheid te vergroten en hun veerkracht in de supply chain te verbeteren.  

"Problemen moeten snel worden aangepakt. Veerkracht gaat minder over het handhaven van een stabiele toestand. Het gaat om het kunnen aannemen van een wendbare en dynamische aanpak. COVID-19 dwingt organisaties om veerkracht te herbeleven, te veranderen en zich aan te passen. Het is goed om te zien dat organisaties leren en zich in de juiste richting bewegen", zegt Luca Crisciotti.  

Bekijk hier de resultaten van het onderzoek.