Other sectors

Voornaamste wijzigingen in ISO 45001 ten opzichte van OHSAS 18001

Green bonds

ISO 45001 is opgebouwd volgens de ISO High Level Structure (HLS), de uniforme hoofdstructuur voor alle ISO-normen. Sommige wijzigingen van de ISO 45001 ten opzichte van OHSAS 18001 vloeien voort uit de gemeenschappelijke HLS en sommige zijn specifiek voor gezondheid en veiligheid op het werk.

ISO 45001 is een internationale norm die compatibel is met andere normen, zoals ISO 9001 en ISO 14001. Daardoor is de norm gemakkelijker te implementeren en in een managementsysteem te integreren en heeft hij meer waarde voor gebruikers. Als u OHSAS 18001 al toepast, zult u de meeste eisen van ISO 45001 wel herkennen. Toch is er ten opzichte van OHSAS 18001 het nodige veranderd dat uw aandacht vereist voordat u de transitie kunt aanvangen en aan ISO 45001 kunt voldoen.

Button whitepaper download

Dit zijn enkele van de belangrijkste wijzigingen in de ISO 45001:

 • Context van de organisatie: Hoofdstuk 4.1, externe en interne factoren, introduceert nieuwe sub-hoofdstukken voor het systematisch vaststellen en monitoren van de organisatiecontext.
 • Werknemers en andere belanghebbenden: In hoofdstuk 4.2 wordt aandacht besteed aan de behoeften en verwachtingen van de werknemers en andere belanghebbenden en de betrokkenheid van de werknemers. Door focus op deze zaken kunnen de factoren die in het managementsysteem worden beheerd, systematisch worden geïdentificeerd en begrepen.
 • Beheer van risico's en kansen: De hoofdstukken 6.1.1, 6.1.3 en 6.1.4 stellen dat bedrijven gespitst moeten zijn op risico's of kansen die (positief of negatief) van invloed kunnen zijn op het vermogen van het managementsysteem om de beoogde resultaten te leveren, waaronder verbeterde gezondheid en veiligheid op de werkplek. De risico's en kansen moeten worden vastgesteld en overwogen en er moeten indien nodig maatregelen worden genomen.
 • Leiderschap en betrokkenheid van het management: Hoofdstuk 5.1 van ISO 45001 benadrukt dat het topmanagement zich actief met de effectiviteit van het managementsysteem moet bezighouden en er verantwoordelijkheid voor moet nemen.
 • Doelstellingen en prestaties: Sterkere focus op doelstellingen als drijvende kracht voor verbeteringen (hoofdstukken 6.2.1 en 6.2.2) en prestatiebeoordeling (hoofdstuk 9.1.1).
 • Uitgebreidere eisen met betrekking tot: 
  - Raadpleging en participatie van werknemers (5.4). 
  - Communicatie (7.4): dwingender ten aanzien van communicatiemechanismen, met name het bepalen van wat, wanneer en hoe te communiceren. 
  - Inkoop, inclusief uitbestede processen en aannemers (8.1.4). 

Download de gratis Migratiegids ISO 45001. In de Migratiegids worden de verschillen tussen OHSAS 18001 en ISO 45001 uitgelegd.


Is het bedrijfsleven gereed?

Wilt u weten wat mensen in uw positie vertellen over hun bedrijf en ISO 45001? We hebben een aantal Espresso-enquêtes gehouden om de gereedheid van bedrijven in kaart te brengen voor specifieke, belangrijke terreinen waar de nieuwe ISO-normen veranderingen teweeg zullen brengen.  We hebben met betrekking tot ISO 45001 onderzoek gedaan naar onder meer:

 • Leiderschap en betrokkenheid
 • Communicatie
 • Competentiemanagement
 • Directiebeoordeling
 • Interne audits

Kijk hier voor inzicht in de resultaten van de enquêtes (Engelstalig). 

Bent u al OHSAS 18001 gecertificeerd?

Volg dan de transitietraining! DNV GL heeft een 1-daagse transitietraining ontwikkeld waarin u ingaat op alle veranderingen en aanpassingen die in de ISO 45001 gaan plaatsvinden en wat dit voor uw organisatie betekent. Kijk hier voor meer informatie over de training.