Wat je als kwaliteitsmanager moet weten over de blockchain

Je moet maar je tablet openklappen of een vergaderlokaal binnenstappen om vast te stellen dat de blockchain alomtegenwoordig is. Ook kwaliteitsmanagers ontsnappen er niet meer aan.

De blockchain is een disruptieve technologie die transacties tussen verschillende partijen in goede banen leidt, zonder dat er nog een centrale bemiddelaar nodig is. De bekendste toepassing ervan is de virtuele munt bitcoin, maar de blockchain krijgt ook greep op kwaliteitsmanagement. Een voorbeeld? IBM werkt aan de traceerbaarheid en authenticatie van de voedsel supply chain gebaseerd op blockchain-technologie. Het doel: toegang krijgen tot transparante en efficiënte supply chain-data en daardoor het verbeteren van de snelheid en kwaliteit in bijvoorbeeld recall procedures.

Certificaten in de blockchain

Certificatieorganisatie DNV GL start wereldwijd met het uitgeven van certificaten via gebruikmaken van blockchain technologie. Alle 90.000 certificaten zijn digitaal gelabeld, traceerbaar en opgeslagen in een besloten blockchain. "Misbruiken of valse certificaten zijn daardoor van de baan: via een tool zal je ondermeer onweerlegbaar kunnen checken of een certificaat van een organisatie al dan niet valide is", zegt Hans Groothuis, Business Development Manager, die binnen DNV GL betrokken is bij de ontwikkeling van concrete toepassingsmodellen op basis van blockchaintechnologie. Groothuis ziet de blockchain als een game changer, ook voor kwaliteitsmanagers. "Systemen vergen nu nog een heleboel menselijke interventie / manueel werk. Maar een groot deel daarvan zal wegvallen om de eenvoudige reden dat het systeem het werk op een betrouwbare manier kan overnemen, “what can be digitalized will be digitalized” (Carly Fiorina)." "We evolueren van een internet van documenten naar een internet van applicaties, die met elkaar praten. Dan kom je al snel uit bij machine learning (AI) en autonomous processes. Het effect ervan op de kwaliteitsmanager?  De procescontrole en sturing verlopen voortaan ook meer en meer geautomatiseerd."

Wijzigende comfortzones

Volgens Groothuis gaat het snel. Sneller dan iedereen kan voorzien. Dat vereist een groot reactievermogen van organisaties. "Kwaliteitsmanagers zullen dus ook hun mindset moeten aanpassen en openzetten voor de aanstaande fundamentele en conceptuele veranderingen", zegt Groothuis. "Kwaliteitsmanagers zullen dus ook hun mindset moeten aanpassen."  "In veranderprocessen zie je vaak mensen kijken naar wat ze zeker kunnen stellen. Dat zal niet werken bij de blockchain. Het is niet voor niets een disruptieve technologie die vele business modellen en bijbehorende comfortzones zal doen veranderen.

Game changer

"Het is nog te vroeg om de impact volledig te kunnen inschatten." Voor certificatie-organisaties zelf is  blockchain technologie net als voor de kwaliteitsmanager ook een game changer. "Een van de functies van het toepassen van  blockchain technologie wordt ook wel gedefinieerd als een third party trust provider." "Het genereren van vertrouwen en de validatie zullen dus op een compleet andere manier plaats gaan vinden dan dat nu het geval is. Maar het is nog te vroeg om de impact volledig te kunnen inschatten", zegt Groothuis. "In veel organisaties wordt al getest met pilots, maar er zijn weinig volledig draaiende (eco)-systemen." In elk geval duikt de blockchain overal op waar data-uitwisseling kritisch is. Ook de zorgsector ontsnapt niet aan de disruptieve technologie. Patiëntendossiers kunnen op blockchaintechnologie gebaseerd worden, waardoor je als patiënt zelf kan bepalen welk deel ervan je met welke arts al dan niet wilt delen. "Ook over vraagstukken rondom de personeelswerving, kwalificatie en selectie buigen we ons", zegt Groothuis. In plaats van een cv op te stellen zou je als kandidaat je toekomstige werkgever toegang kunnen geven tot de hele keten van opleidingen, trainingen, eerdere werkgevers en diploma’s en certificaten die je behaalde zonder dat er getwijfeld hoeft te worden aan de validiteit van die gegevens.

Regelgeving

Voor de regelgevers (van ISO-normen, Europese directives,...) betekent de komst van de blockchain een uitdaging. "Alle regelgeving is nu nog gebaseerd op een aanpak met een hoge mate van menselijke interventie. We krijgen een clash tussen regels en de praktijk. De praktijk ontwikkelt zich altijd veel sneller", zegt Groothuis.

DNV GL en blockchain technologie

Ook DNV GL blijft zich ontwikkelen en zet deze technologie in op nieuwe certificaten. Alle door DNV GL uitgegeven certificaten worden nu opgeslagen in een private blockchain.  Lees hier meer informatie over deze ontwikkeling. 

Bron: www.kwinta.be

Auteur: Bart Vanackef