Wereld Accreditatiedag: Het vertrouwen in de wereldhandel bevorderen

In een veranderlijk bedrijfsklimaat is accreditatie een steeds belangrijkere ondersteuning om vertrouwen op te bouwen in de wereldwijde handel.

De wereldhandel blijft zich uitbreiden, ondanks regelgevende en geopolitieke obstakels en hogere verwachtingen van consumenten. Daarnaast is er bezorgdheid over cyberbeveiliging, AI, gegevensbescherming, fraude en productauthenticiteit. De consument is zich steeds meer bewust van het belang van duurzaamheid, veiligheid, gezondheid en ethiek.  

Als gevolg hiervan worden organisaties gedwongen om de kwalificatie en het beheer van hun toeleveringsketens te verbeteren. Gebeurtenissen zoals de pandemie, gewapende conflicten en versnippering van regelgeving hebben invloed gehad op de scheepvaart en de toegang tot goederen en grondstoffen. Organisaties zijn gedwongen om veerkrachtiger en flexibeler te worden nu ze geconfronteerd worden met grondstoffentekorten, inflatiedruk en verschuivingen in toeleveringsketens. Het vermogen om de kwaliteit van bestaande en nieuwe leveranciers te garanderen is ook aangetast door de beperkingen op het verkeer. 

Normen en certificeringen vormen al lange tijd de kern van de wereldhandel, doordat ze gemeenschappelijke normen voor kwaliteit en veiligheid bieden en de transactiekosten verlagen. Conformiteitsbeoordelingen bieden een paspoort van vertrouwen waardoor goederen en diensten tussen economie├źn kunnen circuleren zonder dat er extra tests, inspecties, certificering, validatie of verificatie nodig zijn in de importerende economie.  

"Als je de grens over gaat, is accreditatie essentieel. Organisaties moeten weten dat ze werken met een betrouwbare certificatie-instelling die werkt volgens de hoge normen die accreditatie-instellingen stellen", zegt Barbara Frencia, Business Assurance CEO bij DNV. 

Het thema van de Wereld Accreditatiedag dit jaar - Accreditatie: Supporting the Future of Global Trade - benadrukt hoe accreditatie en geaccrediteerde beoordelingen de voortdurende herstructurering van de wereldwijde toeleveringsketen ondersteunen. De nadruk ligt op de manier waarop accreditatie organisaties helpt bij het zoeken naar nieuwe markten en investeringsmogelijkheden, bij het opbouwen van veerkrachtige en flexibele toeleveringsketens en bij het ondersteunen van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.  

"Het garanderen van kwaliteit en veiligheid volgens verplichte normen zorgt voor het nodige vertrouwen in, en de traceerbaarheid van producten en dus ook van organisaties en leveranciers.  Hele waardeketens vertrouwen op certificering om de stroom van goederen en diensten mogelijk te maken. Geaccrediteerde certificering bevordert het noodzakelijke vertrouwen," besluit Barbara Frencia. 

Auteur: Stuart Brewer