Zorgen over voedselveiligheid onder consumenten benadrukt het belang van digitale zekerheid

Zorgen over voedselveiligheid onder consumenten kan erop wijzen dat er een kloof tussen werkelijkheid en realiteit bestaat. Organisaties die hun productverhaal aan consumenten vertellen, kunnen deze vertrouwenskloof dichten.

Hoofdpunten uit het onderzoek:

  • Voedselveiligheid is de voornaamste zorg van consumenten: 85% vertrouwt op producten die voorzien zijn van een merk, 80% in niet-verpakte producten en 69% in merkloze verpakte producten.
  • Consumenten willen vooral meer informatie over voedselveiligheid (55%) en gezondheid (53%).
  • Het vertrouwen in informatie afkomstig van merkproducten is hoog: 90% vertrouwt op verpakte merkproducten, terwijl slechts 64% vertrouwt op merkloze producten.
  • Slechts 19% gebruikt regelmatig QR-codes, dit aantal neemt toe tot 65% indien productinformatie over inhoud en authenticiteit beschikbaar wordt. 

Rotterdam, 14 juli 2020 – Uit het recente ViewPoint onderzoek van DNV GL blijkt dat consumenten zich beduidend meer zorgen maken over de voedselveiligheid dan over het milieu. In totaal werden 4.500 consumenten vanuit de hele wereld gevraagd naar hun aankoop gewoonten met betrekking tot voedsel. De resultaten wijzen erop dat consumenten vooral een sterke voorkeur hebben voor factoren die van invloed zijn voor hen als individu. Voedselveiligheid (55%) en gezondheidskwesties (53%) werden belangrijker geacht dan externe factoren, zoals het milieu (38%) en sociale aspecten (35%).  

Het milieu of sociale aspecten, met uitzondering van afval en recycling, zijn vaak minder interessant wanneer consumenten een aankoopbeslissing maken. Ondanks de geografische verschillen, die vaak worden beïnvloed door lokale wetgeving, context of recente schandalen, lijkt er minder belangstelling te zijn voor zaken waaronder een verminderde uitstoot van broeikasgassen (10%), mensenrechten (13%) en dierenwelzijn (16%).

"Voedselveiligheid staat nog steeds bovenaan op de agenda van de consument. De resultaten van het onderzoek wijzen erop dat de voedsel- en drankproducenten en detailhandelaren aanzienlijk hebben geïnvesteerd om consumenten te beschermen. Toch is de consument nog steeds niet 100% ervan overtuigd dat alle producten veilig te consumeren zijn," zegt Joy Franks-Laing, Global Food & Beverage Manager bij DNV GL-Business Assurance.

Het onderzoek toont aan dat er een duidelijke vertrouwenskloof bestaat; merkloze verpakte voedingsmiddelen (69%) genieten niet hetzelfde vertrouwen als merkproducten (85%). Toch zijn er aanwijzingen dat digitale oplossingen - zoals QR-codes die de traceability en authenticiteit van een product laten zien - een middel kunnen zijn om het vertrouwen te vergroten. Slechts 19% van de consumenten gebruikt regelmatig QR-codes op verpakkingen. Dit aantal zou op kunnen lopen tot 65% wanneer QR-codes inzicht geven in de herkomst van een product en als controle op de naleving van de voedselveiligheidsnormen.

Consumenten zijn bereid om meer te betalen voor producten die ze vertrouwen. Maar liefst 69% is bereid meer te betalen wanneer de productinformatie geverifieerd wordt of als het product of de fabrikant gecertificeerd is volgens een voedselveiligheidsnorm. Certificering op het gebied van voedselveiligheid is heel gebruikelijk voor producenten. Het onderzoek suggereert dat er voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie een enorme verbetering mogelijk is in de communicatie met de consument over voedselveiligheid en andere productkenmerken.

“Op Blockchain gebaseerde digitale technologieën, zoals My Story van DNV GL helpen bedrijven om het ware verhaal achter hun product te vertellen. Toegang tot producteigenschappen is direct mogelijk door middel van een QR-code-etiket op de verpakking. Hierdoor hebben consumenten de mogelijkheid om bewijs van voedselveiligheid, de herkomst en authenticiteit van het product te onderzoeken. Dit haalt het mysterie met betrekking tot het ontstaan van het product weg, waardoor het vertrouwen van de consument wordt vergroot", aldus Joy Franks-Laing.   

Bekijk de resultaten van het onderzoek hier.


METHODOLOGY EN SELECTIE

  • Het onderzoek is in maart 2020 uitgevoerd met behulp van de CAWI-methode (Computer Assisted Web Interviewing). 
  • 4.500 consumenten uit 15 landen in Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Azië waren bij het onderzoek betrokken.