Certificatie van schoonmaakstations volgens de HQF-norm van ENFIT

Certificering van schoonmaakstations volgens de HQF-norm van ENFIT beschermt de consument en waarborgt de voedselveiligheid bij het transport van levensmiddelen in containers.

De kwaliteit van levensmiddelen en de voedselveiligheid tijdens het transport is niet eerder zo cruciaal geweest. Dagelijks worden er namelijk alleen door Europa al meer dan 300.000 ton aan grondstoffen, halffabricaten en eindproducten vervoerd. De ENFIT HQF-norm is van toepassing op schoonmaakstations waar containers met grondstoffen of levensmiddelen na elk transport grondig moeten worden gereinigd. Een geldig ENFIT HQF-certificaat (High Quality Food Certificate) toont aan dat het schoonmaakstation voldoet aan de hygiëne-eisen voor containers voor voedingsmiddelentransport. Het ENFIT HQF-certificaat wordt toegekend door een onafhankelijke certificatie-instelling. DNV is de exclusieve certificatie-instelling die bevoegd is om volgens de ENFIT HQF-norm te certificeren. 

Voordelen 

Organisaties die de ENFIT HQF-norm implementeren en naleven, ondervinden de volgende voordelen:

 • Vermindering van risico op besmetting bij het transport van levensmiddelen. Bijvoorbeeld salmonella, mycotoxine, dioxinen en andere schadelijke stoffen
 • Naleving van voedselhygiënenormen, -veiligheidsnormen, -regelgeving en -wetgeving
 • Verbetering van de voedselveiligheid supply chain management
 • Vertrouwen geven; van leveranciers tot aan transporteurs
 • Verstoringen in de supply chain tot een minimum beperken
 • Verminderen van reputatierisico’s en terugroepacties

De ENFIT HQF-norm

De ENFIT HQF-norm is ontworpen om te garanderen dat het reinigen en desinfecteren van voedselcontainers en toebehoren is uitgevoerd als onderdeel van een gedefinieerd, consistent en geverifieerd proces. De norm omvat een inspectieprogramma in drie fases, met inachtneming van: het bestaande managementsysteem, het niveau waarop het personeel getraind en gemanaged wordt en of de implementatie van voedselveiligheid richtlijnen, transporthygiënerichtlijnen en wettelijke voorschriften succesvol is. Om een ENFIT HQF certificaat te behalen moet een schoonmaakstation aan de volgende criteria voldoen: 

 • Schoonmaakstation management
 • Kwaliteits- en schoonmaakveiligheidsmanagement
 • Management van middelen
 • Dienstverlening - algemene eisen aan het reinigingsstation
 • Schoonmaakstations en reinigingstechnologie 
 • Metingen, analyses en verbeteringen

Hoe kunt u zich laten certificeren? 

Wij raden u aan eerst een exemplaar van de richtlijnen aan te vragen. De richtlijnen helpen u te begrijpen wat de ENFIT HQF eisen zijn en helpen u te beoordelen of uw organisatie aan deze eisen voldoet. U kunt deze richtlijnen downloaden op de website van ENFIT

Wanneer uw organisatie klaar is voor de certificeringsaudit, zal de certificeringsaudit worden uitgevoerd door DNV. Voor meer informatie over de certificering kunt u contact met ons opnemen.

More information

  ENFIT HQF Certification

ENFIT HQF Certification

Download the quick guide.