CO2-emissieverificatie

DNV staat voor u klaar om als onafhankelijke verificateur uw emissiejaarrapport- (EJR) en/of Activity Level Change Report (ALCR) te verifiëren. Na positief resultaat ontvangt u een verklaring, die u kunt gebruiken als bewijsstuk voor het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) of Agence wallonne de l’Air et du Climat (AwAC).

Wat is CO2-emissieverificatie?

De uitvoer van de EU-ETS emissiehandel valt onder toezicht van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) of Agence wallonne de l’Air et du Climat (AwAC). Emissievergunningen aan bedrijven worden door de VEKA of AwAC verleend, daarnaast houdt VEKA (Vlaanderen) en AwAC (Wallonië) toezicht op de lopende emissievergunningen. Na het afsluiten van een kalenderjaar dient elk deelnemend bedrijf een emissiejaarrapport (EJR) en/of Activity Level Change Report (ALCR) op te stellen van dat jaar. Om de betrouwbaarheid en correctheid van uw emissiejaarrapport (EJR) en/of Activity Level Change Report (ALCR) te kunnen garanderen, eist de Europese wetgeving (Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2066) voor zowel het emissiejaarrapport (EJR) als het Activity Level Change Report (ALCR)  een verificatierapport van een onafhankelijke én geaccrediteerde verificateur, zoals DNV Business Assurance B.V.   

Hoe verloopt de emissieverificatie? 

Wanneer uw emissiejaarrapport (EJR) en/of Activity Level Change Report (ALCR) wordt geverifieerd, kijken wij samen met u naar een plan voor het opstellen van een kosteneffectief verificatieproces. Dit bestaat uit drie onderdelen:  

  • Risicoanalyse: voorafgaand aan de feitelijke verificatie. De belangrijkste risico’s en aandachtspunten worden in kaart gebracht.  
  • Systeemverificatie: onderzoek dat gericht is op de opzet en implementatie van het meet- en dataverwerkingssysteem en de interne kwaliteitsborging (zoals omschreven in het monitoringsplan).  
  • Gegevensverificatie: de cijfermatige controle van de werking van het systeem en de gerapporteerde cijfers. Deze verificatiewerkzaamheden zijn risico gestuurd. 

Aan het einde van de onafhankelijke verificatie ontvangt u een verificatierapport met betrekking tot de geverifieerde CO2-emissies en/of, activiteitsniveaus. Dit document dient samen met uw emissiejaarrapport (EJR) en/of Activity Level Change Report (ALCR) ingediend te worden bij VEKA (Vlaanderen) dan wel AwAC (Wallonië).  

Meer informatie? 

Wilt u meer informatie over de verificatie van uw emissiejaarrapport (EJR) en/of Activity Level Change Report (ALCR)? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak via 010 - 29 22 743 of via het contactformulier.