Standaard voor de verificatie van oceaanplastic

Om onze oceanen en rivieren van plastic te ontdoen is het essentieel dat teruggewonnen plastic in iets van waarde wordt omgezet. Daarom heeft DNV een standaard ontwikkeld om via een Chain of Custody de authenticiteit te verifiëren van producten die zijn gemaakt van teruggewonnen plastic. Consumenten kunnen hierdoor volledig vertrouwen op de werkelijke afkomst van producten.

Van plastic afval tot product

Elke dag komen 8 miljoen stukken plastic in onze oceanen terecht. Het is een enorme uitdaging om het plasticafval uit oceanen en rivieren te verwijderen en is alleen mogelijk met behulp van baanbrekende technologieën en grootschalige inzet van middelen. Het aan wal brengen van dit plastic is nog maar de eerste stap. Organisaties kunnen waarde creëren door nieuwe producten te maken van het teruggewonnen plastic, waardoor een circulaire plastic-economie ontstaat. Deze producten zijn van grote waarde voor de financiering van toekomstige opruimacties en de hiervoor benodigde geavanceerde technologie.

The Ocean Cleanup heeft samen met DNV een speciale Chain of Custody-standaard ontwikkelt voor plastic dat is teruggewonnen uit oceanen en rivieren. The Ocean Cleanup was de eerste die de standaard heeft toegepast, maar elke organisatie kan de nieuwe standaard toepassen en zich laten certificeren.

Hoe werkt de certificering?

De standaard bevat eisen voor het verifiëren van de herkomst, de authenticiteit de volledige traceerbaarheid (Chain of Custody) van plastic dat afkomstig is uit oceanen en rivieren. 

Voordat organisaties plastic kunnen laten certificeren, dienen zij eerst de standaard te bestuderen. Vervolgens moet de organisatie processen implementeren die aan de standaard voldoen. Een organisatie kan de hele value chain of alleen bepaalde onderdelen daarvan laten certificeren. Deze beslissing dient vóór aanvang van het certificatieproces genomen te worden. 

Door de duidelijke eisen en een gestructureerde aanpak kan DNV alle benodigde data verzamelen op speciaal aangewezen hotspots in de keten. Deze data dienen om de herkomst van het plastic te verifiëren en de integriteit van het materiaal te waarborgen in het hele traject door de value chain. De audits bestaan uit een combinatie van traditionele methoden (fysieke audit, visuele inspectie en verificatie van de massabalans) en digitale technieken (verificatie van locaties, transportbewegingen en logistieke routes met behulp van GPS en toegang tot CCTV-systemen en andere camera’s). 

Het plastic uit de oceaan wordt op verschillende manieren gevolgd door de auditoren van DNV. Van de eerste controle van de materiaalintegriteit tijdens de winning op het water tot het observeren van de verwerking aan land en het volgen van alle bewegingen in het vervolg van de value chain. Daardoor is het mogelijk om echt te controleren dat het product gemaakt is van teruggewonnen plastic uit een bepaalde zee of rivier. Het verificatieproces maakt het teruggewonnen plastic volledig traceerbaar, zodat de klant zelf de authenticiteit kan verifiëren.

Mogelijke certificeringsonderdelen in de Value chain

De standaard is van toepassing op alle gebruikelijke stadia en activiteiten van een value chain:

  • Winning
  • Transport
  • Recycling, afvoer, terugwinning
  • Fabricage
  • Verkoop

De standaard is gebaseerd op 3 principes: 

Principe 1: De organisatie heeft een managementsysteem dat volledige traceerbaarheid van materiaaleigenschappen in de hele value chain ondersteunt. 

Principe 2: De eisen van het traceerbaarheidssysteem worden door alle spelers in de keten geïmplementeerd en toegepast op alle stadia: inkoop, ontvangst, opslag, verwerking, verpakking, etikettering, verkoop en levering. 

Principe 3: Materialen en producten die binnen de scope van de standaard vallen, worden geïdentificeerd en gescheiden en hun status is in elke fase van het proces traceerbaar en verifieerbaar. 

Wilt u meer informatie over de certificering van teruggewonnen plastic?