Migratie naar ISO 45001

Gezondheid en veiligheid op het werk

Is uw organisatie al klaar voor ISO 45001?

De ISO 45001 Final Draft International Standard (ISO/FDIS 45001) is op 30 november 2017 ter beoordeling vrijgegeven. De definitieve versie van de ISO 45001 norm is op 12 maart 2018 gepubliceerd. Organisaties die OHSAS 18001 gecertificeerd zijn, hebben vanaf deze datum drie jaar de tijd om over te stappen.  

De voornaamste wijzigingen in ISO 45001

ISO 45001 is opgebouwd volgens de ISO High Level Structure (HLS), dit is de uniforme hoofdstructuur voor alle ISO-normen. ISO 45001 zal in de hoedanigheid van ISO-norm als een internationale norm worden geaccepteerd. Aangezien de norm dezelfde structuur heeft als andere veel toegepaste ISO-normen, zoals ISO 9001 en ISO 14001, zal ISO 45001 gemakkelijker te integreren zijn met andere managementsystemen. Gebruikers die vertrouwd zijn met OHSAS 18001 zullen merken dat de meeste eisen van OHSAS worden voortgezet in ISO 45001. Er zijn echter enkele nieuwe en herziene eisen. Sommige wijzigingen vloeien voort uit de HLS, maar er zijn er ook een paar die specifiek zijn voor arbomanagementsystemen.  Lees hier meer over de wijzigingen tussen OHSAS 18001 en ISO 45001.

Download de migratiegids van OHSAS 18001 naar ISO 45001 

Wilt u als organisatie de overstap maken van OHSAS 18001 naar ISO 45001? Download hier de whitepaper 'Migratiegids van OHSAS 18001 naar ISO 45001'

Button whitepaper download

Bent u al gereed voor de ISO 45001?

DNV heeft onderzoek gedaan onder de leden van het ViewPoint-panel. Uit de enquêtes blijkt dat veel bedrijven al actie ondernemen, maar het zal u vast niet verbazen dat er grote verschillen zijn. Bij het merendeel van de organisaties moeten er nog obstakels worden weggenomen voordat de migratie kan plaatsvinden. We bieden een kijkje achter de schermen van de organisaties die momenteel OHSAS 18001-gecertificeerd zijn:

        5.1: Leiderschap en betrokkenheid – Dit nieuwe hoofdstuk verlangt van het topmanagement dat het leiderschap en betrokkenheid toont met betrekking tot hun managementsysteem. In ons onderzoek zegt 39% daaraan te voldoen en 46% enigszins daaraan te voldoen. Slechts 4% geeft aan niet of ze slecht aan deze eis te voldoen.

        7.4: Communicatie – Dit hoofdstuk stelt dat organisaties moeten bepalen welke interne en externe communicatie relevant is voor hun managementsysteem, inclusief wat/waarover, wanneer, hoe, met wie en door wie wordt gecommuniceerd. 21% van de organisaties zegt daaraan te voldoen, 51% voldoet in meer of mindere mate en 11% voldoet niet of zeer slecht aan deze eis.

Lees hier de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek en download de rapportage. 

Ga aan de slag met het migratieproces 

Onze auditoren zijn voorbereid én hebben een volledig overzicht van de veranderingen en de vereisten voor de migratie van OHSAS 18001 naar ISO 45001. We kunnen u in alle fasen van de migratieperiode ondersteunen, zodat u zich voor kunt bereiden, kunt beoordelen of u gereed bent en de migratie efficiënt kunt voltooien. We kunnen u ondersteunen met:

  • Studiemateriaal, waaronder webinars, e-learning, onze handleiding, een checklist om uzelf te beoordelen en klassikale trainingen, aangepast aan uw behoeften.
  • Een gap-analyse van uw huidige mate van gereedheid.
  • Migratie audits en benchmarkingtools.

Volg een training

Een goede voorbereiding op ISO 45001 is het volgen van een training. De normkennis training ISO 45001:2018 helpt u bij de interpretatie van de norm, zodat u deze goed kunt begrijpen en implementeren. Kijk hier voor meer informatie over de training en beschikbare data.  

  Transitie van OHSAS 18001 naar ISO 45001

Transitie van OHSAS 18001 naar ISO 45001

Download de transitiegids hier.

  De belangrijkste verschillen tussen OHSAS 18001 en ISO 45001

De belangrijkste verschillen tussen OHSAS 18001 en ISO 45001

Bekijk hier de verschillen tussen OHSAS 18001 en ISO 45001.

 

ISO 45001 offerte

Vraag een vrijblijvende offerte op voor ISO 45001 certificering.

 

ISO 45001 Training

Trainingen op het gebied van Arbo & Veiligheid.