Business Assurance - ViewPoint

Wat is voor consumenten van belang bij de transitie naar circulair?

  ViewPoint: Circular economy consumers - infographic

ViewPoint: Circular economy consumers - infographic

View the infographic of our survey: What matters to consumers in the circular transition?

  ViewPoint: Circular economy consumers - video

ViewPoint: Circular economy consumers - video

Watch the video