Skip to content
ViewPoint Duurzaamheid

In welke mate zijn bedrijven bezig met duurzaamheid?

Toen organisaties startten met een duurzamere koers, was het onzeker of er daadwerkelijk voordelen behaald zouden worden op het gebied van duurzaamheid. Positieve uitkomsten zijn afhankelijk van hoe zij duurzaamheid benaderen. Dat wil zeggen hoe organisaties duurzaamheid prioriteren in de bedrijfsstrategie, een gestructureerde aanpak en de bredere kijk op dit thema. Ondanks deze bepalende factoren ervaart merendeel van de respondenten voordelen op het gebied van duurzaamheid.  

Het klantonderzoek toont aan dat meer dan de helft van de respondenten (56%) aangeeft dat duurzaamheid een “hoge” of “zeer hoge” prioriteit heeft in de bedrijfsstrategie. Maar liefst 69,9% is al bezig of is voornemend om aan de slag te gaan met één of meerdere van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. Grote organisaties (>500 werknemers) begonnen al vroeg. Maar kleine organisaties (<100) zijn bezig met een inhaalslag nu de eisen op het gebied van duurzaamheid toenemen en zij ook door leveranciers onder druk worden gezet om in beweging te komen. 

Daarnaast worden organisaties gedwongen om breder te kijken naar duurzaamheid. Lange tijd werd er gefocust op groener ondernemen en het terugdringen van uitlaatgassen, dit is mogelijk versterkt door de energiecrisis. Tegenwoordig worden organisaties gedwongen om ook andere risico’s aan te pakken, zoals: informatiebeveiliging, anti-corruptie en diversiteit, gelijkheid en inclusie. Hierdoor verruimen organisaties hun blikveld naar zowel de sociale- als de bestuurlijke kant van duurzaamheid.  

Maar liefst 83.5% van de respondenten gelooft dat een managementsysteem kan bijdragen aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. De resultaten van dit klantonderzoek laten zien dat het noodzakelijk is om vertrouwen op te bouwen, vooral richting externe stakeholders die een belangrijke rol spelen in de duurzaamheidsinitiatieven van organisaties. 

Download het volledige onderzoek om meer inzicht te krijgen in hoe organisaties duurzaamheid benaderen en ervan profiteren.  

Methodologie

Het onderzoek werd in mei 2023 uitgevoerd met behulp van de CAWI-methodologie (Computer Assisted Web Interviewing). Aan het onderzoek namen 893 klanten van Business Assurance van DNV deel uit verschillende sectoren in Europa, Noord-Amerika, Midden- en Zuid-Amerika en Azië. Bedrijven die geen duurzame maatregelen namen of van plan waren te nemen (7%) werden uit het onderzoek gehouden.


De steekproef pretendeert niet statistisch representatief te zijn voor bedrijven wereldwijd.


Download het volledige onderzoek

(optional)
(optional)