Column: De strategische richting

Waar wilt u in vredesnaam naar toe met uw organisatie? Kunnen de ISO-normen wat helpen? Nou, om kort te gaan, die normen geven u geen handvat om te bepalen waar u naartoe wilt met uw organisatie. Dit moet u toch echt zelf uitzoeken. Maar, wanneer u zich eenmaal een beeld heeft gevormd, komen de normen toch wel met behulpzame tips (en als u gecertificeerd wilt worden, noemen we deze tips eisen) die u op uw weg kunnen bijstaan.

Elke organisatie, groot of klein, profit of non-profit, kan en moet nadenken over de langere termijn (dat is wat de norm bedoelt met de strategische richting). Het gaat er hier om dat de organisatie weet welke kant het op moet gaan: dit kan te maken hebben met groei, verandering, maar ook iets simpels als het overdragen van het familiebedrijf aan de volgende generatie. Stel u zelf eens de vraag: waar willen wij over vijf jaar of over tien jaar staan? 

Als u dat heeft uitgevogeld is het zinvol om over onzekerheden en risico’s na te denken: welke beren kunt u tegenkomen op de weg, wat als die richting niet haalbaar blijkt: is er een plan B? 

Denkende over die strategische richting: krijgt u te maken met andere belanghebbende partijen? Veranderen de verwachtingen en behoeften (4.2)? Zijn er bepaalde ontwikkelingen in uw branche die als uitdaging gezien moeten worden of wijzigingen in wet- en regelgeving (4.1)? Uw organisatie zal er beslist anders uit gaan zien dan nu… en uw werkwijze ook? Hoe gaat u die veranderingen systematisch aanpakken en plannen (6.3), en hoe gaan we die veranderingen doorvoeren in de bedrijfsvoering (8.1)? Die veranderingen moeten niet ten koste gaan van de betrouwbaarheid die u levert aan uw klant, dus hoe gaat u dat managen (8.5.6)? 

Hoe monitort u uw reis in uw strategische richting (9.1.1) en hoe evalueert u uw reis (9.1.3)? Bespreek al dit soort zaken ook in de directiebeoordeling (9.3). 

Dit is een beetje een gortdroge opsomming van eisen uit de norm. Het gaat erom dat u plannen heeft met uw organisatie: doelen vormen de basis onder uw plannen. Ze zijn het fundament. En u moet heel erg uw best doen die doelen te realiseren. Maar u krijgt uw doelen nooit gerealiseerd wanneer u uw medewerkers niet meekrijgt. Betrek ze in uw visie voor de toekomst, vertel waarom het nodig is, wat u waarom wilt bereiken. Uw mensen worden niet gemotiveerd met verhalen over marktaandeel, groei, EBITA en andere financiële drijfveren. Ze moeten zien wat het voor hen betekent, hoe die veranderingen hun werk beïnvloeden en hoe zij kunnen bijdragen aan het succes. Goh, dan pakt u de paragrafen 7.3 en 7.4 ook nog eens gratis mee!

Durf te denken over de lange termijn. Hoe verder weg hoe minder concreet die plannen mogen en kunnen zijn. Zie het als op vakantie gaan: wellicht zijn er nauwelijks plannen gemaakt, maar aan het einde van de straat moet u toch al kiezen voor noord of zuid. ‘We gaan naar de zon’, is al iets concreter, ik denk dat het noorden afvalt, dus op richting België, maar eenmaal daar aangekomen is het zinvol om over Frankrijk of Italië na te denken. Misschien valt de keuze wel op Frankrijk, maar ja, ook slecht weer daar, dus dan maar doorrijden naar Spanje. De strategische keuze die gemaakt was – ‘We gaan naar de zon’ – blijft de hele reis beïnvloeden. Variabelen en keuzes beïnvloeden de finale uitkomst, maar hebben geen invloed gehad op de strategische richting. 

Ik wens u een goede reis!

Bron: Kwaliteit in Bedrijf

 

Wilt u een offerte aanvragen?

Vraag hier een vrijblijvende offerte aan.

 

Normkennis en auditor trainingen

Leer uw managementsysteem volgens een specifieke norm te implemeteren en zelfstandig (interne) audits uit te voeren.

 

Nieuwsbrief

Ontvangt u onze nieuwsbrief al? Schrijf u in en ontvang ons nieuws en updates over certificering en trainingen.

 

Certificeringstraject

Hoe ziet het certificeringstraject eruit? Bekijk hier alle stappen.

 

Whitepapers

Download kosteloos onze whitepapers.

 

Klantenportaal

In ons klantenportaal kunt u o.a. beeldmerken downloaden, uw audit voorbereiden en prestatiebenchmarks maken

 

Lijst gecertificeerde organisaties

In deze lijst vindt u geldige certificaten voor managementsystemen, zowel op wereldwijd als lokaal niveau

 

Klantcases

Waarom deze klanten voor DNV kiezen.